Hướng dẫn đăng nhập Gmail hạn chế checkpoint

Siêu Marketing sẽ bảo hành đăng nhập lần đầu khi khách hàng mua Gmail tại Siêu Marketing. Khi nhận tài khoản, quý khách đăng nhập và giữ tài khoản trong máy trong vòng 7 ngày, không đăng nhập bằng máy tính khác hoặc đăng nhập lại nhiều lần, để hạn chế tình trạng Google đòi mã khôi phục. Sau đó quý khách đã có thể đổi mật khẩu và đổi email khôi phục. Có thể chèn thêm số điện thoại để thêm bảo mật tài khoản.

Lưu ý: tại đăng nhập lần đầu, quý khách vui lòng quay màn hình lại và đăng nhập, nếu bị lỗi thì khách hàng gửi video đến Siêu Marketing để được nhận tài khoản Gmail mới, bảo hành 1 lần.


Tut Đổi mật khẩu và mail khôi phục khi bị xác minh: https://docs.google.com/document/d/19g8D4kMtrzGkzDgBYL0BtfJYsTsZgNjJD6IIfysvbD4/edit?usp=sharing

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop