Hướng dẫn chỉnh sửa ngày tháng năm bị nhập lỗi trong Excel

Khi bạn nhận được bảng tính từ người khác và phát hiện rằng ngày tháng năm đã bị nhập không chính xác, làm sao để khắc phục lỗi ngày tháng hiệu quả?

Xét ví dụ trong ảnh, ta thấy ô A3, có định dạng ngày dd/mm/yyyy. Tuy nhiên, ngày thực tế là 12 tháng 2, chứ không phải ngày 2 tháng 12. Để chỉnh sửa, mình sẽ giới thiệu sử dụng hàm SUBSTITUTE để phân tách dữ liệu ngày, tháng và sử dụng hàm DATE(Năm, Tháng, Ngày) để định dạng lại cho chính xác.

Đối với dữ liệu trong ô A2, dữ liệu xuất hiện dưới dạng TEXT, và Năm thường là 4 ký tự ở cuối, chúng ta có thể sử dụng hàm RIGHT(A2,4) = 2018 để lấy Năm, sau đó đưa vào hàm DATE(Năm, Tháng, Ngày).

Đối với phần Tháng và Ngày, ta phải xử lý như thế nào? Có dấu “/” là dấu phân cách, chúng ta có thể thực hiện theo các phương pháp dưới đây:

Định dạng dd/mm/yyyy – “00/00/0000”:

Ví dụ: “02/12/2018” hoặc “01/02/2018”

Khi định dạng ngày tháng năm là hai chữ số, chúng ta chỉ cần LEFT(“01/02/2018”, 2)=01 để lấy Ngày. Đối với Tháng sử dụng MID(“02/12/2018”,4,2)=12.

Định dạng “d/m/yyyy” – “0/0/0000”:

Ví dụ: “12/1/2018” hoặc “14/2/2018”, khi không gian ký tự không ổn định, lập lại các vị trí, chúng ta phải sử dụng SUBSTITUTE để trích xuất Ngày và Tháng. Công thức mình sẽ đưa ra như sau:
Tháng: =TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,”/”,REPT(” “,9)),9+1,9))

Ngày: =TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,”/”,REPT(” “,9)),1,9))

Tại sao sử dụng số 9? Bạn đã biết đến câu chuyện về SUBSTITUTE và 40 tên cướp chưa? 😉 Số 0*9+1 tại đây giúp chúng ta thấy rõ vị trí thực sự khi chúng ta lấy dữ liệu ứng với Tháng 1*9+1. Trong đó, 0 là vị trí đầu, 1 là vị trí thứ hai, và tương tự với việc lấy Năm, chúng ta có sẽ dùng 2*9.

Chúng ta kết hợp ba phần dữ liệu đã lấy được với hàm DATE để có được kết quả chính xác theo ý muốn, đúng không?

[alert-success]=IFERROR(
DATE(RIGHT(A2,4),TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,”/”,REPT(” “,9)),9+1,9)),TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,”/”,REPT(” “,9)),1,9))),
DATE(YEAR(A2),DAY(A2),MONTH(A2)))[/alert-success]

Lý do sử dụng IFERROR trong công thức trên là gì? Bởi vì chúng ta sẽ gặp trường hợp dữ liệu Ngày được nhầm lẫn với mm/dd. Với những dữ liệu đó, chúng ta có thể dùng các hàm DAY để lấy Ngày, MONTH để lấy Tháng và YEAR để lấy Năm. Việc này giúp cho quá trình đơn giản và dễ dàng hơn, phải không?

Cập nhật ngày: 15/08/2018.

Ngoài ra, để thay đổi dữ liệu ngày tháng một cách nhanh chóng, bạn cũng có thể sử dụng công cụ TEXT TO COLUMN:

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop