Hướng dẫn chi tiết về hàm T trong Excel

Bạn đã được giới thiệu về Hàm N, một chức năng chuyển giá trị sang số, trong một bài viết trước đó. Bây giờ, Siêu Marketing muốn giới thiệu cho bạn một hàm khác cũng rất ngắn gọn, đó là hàm T. Để hiểu rõ cách thức hoạt động của hàm T, mời bạn theo dõi nội dung dưới đây.

Công dụng và cú pháp của hàm T

Tính năng của hàm

Bạn có thể dùng hàm T để lấy ra văn bản từ một giá trị tham chiếu.

Công thức hàm T

Đây là cú pháp cần nhớ khi dùng hàm T:

Value chính là giá trị bạn muốn chuyển đổi sang văn bản. Dựa trên quy tắc sau đây:

Nếu Valuevăn bản (Text) hoặc là tham chiếu đến một văn bản, hàm T sẽ trả về chính giá trị văn bản ấy.

Trong trường hợp Value không phải là Text, hàm T sẽ trả về một chuỗi rỗng “”.

Ứng dụng thực tế của hàm

Bạn thường không cần phải dùng tới hàm T một cách riêng lẻ bởi Excel sẽ tự động chuyển giá trị cần thiết. Dẫu vậy, hàm này có ích cho việc phân loại dữ liệu giữa dạng TextNumber.

Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể:

1. Sửa ngày nhập sai cách

Nếu gặp phải tình huống ngày tháng nhập không đúng định dạng (ngày/tháng/năm) thay vì (tháng/ngày/năm) hoặc ngày được lưu kiểu Text, hàm T có thể giúp bạn định vị những giá trị sai này và bạn chỉ cần loại bỏ chúng.

2. Khắc phục khi nối chuỗi có lỗi

Chẳng hạn, khi bạn có một loạt các hàm tham chiếu và lấy giá trị với một số dữ liệu là số được ghép vào, hàm T có thể được áp dụng để loại trừ lỗi từ việc ghép chuỗi này.

3. Đồng nhất dữ liệu Text và Number

Như đã nêu trong bài viết về hàm N, hàm T cũng có thể giúp bạn nhận biết và thống nhất kiểu dữ liệu trong Excel. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo lại bài viết trước và kết hợp thực hành.

Việc sử dụng hàm này không quá phức tạp, đúng không? Bạn cũng có thể khám phá thêm các hàm khác qua những bài viết sau đây:

Làm thế nào để phân biệt dữ liệu với ISTEXT, ISNUMBER, ISNONTEXT

Biến công thức thành chuỗi ký tự

Sửa lỗi định dạng thời gian

Sử dụng các hàm thời gian để xác định ngày tháng

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop