Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm INDEX và MATCH qua ví dụ

Trong Excel, hàm Index cùng với hàm Match là hai chức năng rất hữu ích có khả năng thế chỗ cho hàm VLOOKUP. Để hiểu rõ hơn cách thực hiện cũng như ứng dụng của chúng, chúng ta sẽ cùng thực hành thông qua các bài tập và lời giải chi tiết.

Bài tập 1: Tìm kiếm vị trí thông qua dòng và cột sử dụng hàm MATCH

Bảng dữ liệu như sau:

Để xác định thông tin của người có tên là “Lê Thị Thủy”, bạn cần biết họ đứng ở vị trí nào trên bảng.

Sử dụng hàm MATCH giúp bạn xác định được vị trí dòng của một người trên bảng.

Dùng công thức:

=MATCH(“Lê Thị Thủy”, cột Họ tên, số 0)

 • Ghi tên Lê Thị Thủy vào ô D12
 • Chọn cột Họ tên từ vùng C3:C8

Kết quả hàm MATCH là số 3, chỉ ra rằng “Lê Thị Thủy” đang ở dòng thứ 3 trong bảng trên.

Xem thêm: Cách dùng hàm MATCH trong Excel

Vậy số 3 này có ý nghĩa như thế nào? Hay khi biết được người này nằm ở dòng thứ 3 sẽ giúp ích như thế nào?

Để tìm lời giải, mời bạn xem các bước tiếp theo dưới đây.

Bài tập 2: Tìm Email theo tên bằng cách kết hợp hàm INDEX và MATCH

Khi bạn muốn tìm Email của người ở dòng 3, bạn nhận thấy rằng chỉ cần biết cột Email và dòng thứ 3 bạn có thể tìm được kết quả.

Đó chính là phương pháp kết hợp giữa hàm INDEX và MATCH:

Với công thức trong ô D15 để tìm Email, ta áp dụng:

=INDEX(E3:E8,MATCH(D12,C3:C8,0))

Ở đây, hàm INDEX có nhiệm vụ:

 • Xác định vùng chứa thông tin Email (E3:E8)
 • Được hàm MATCH xác định trước vị trí dòng cần tìm

Giao điểm của dòng và cột trong hàm INDEX chính là Email bạn muốn tìm.

Xem thêm: 6 chức năng chính của hàm INDEX trong Excel

Bài tập 3: Tìm kiếm từ phải sang trái với hàm INDEX và MATCH

Chúng ta thường tìm kiếm từ trái sang phải, nhưng nếu muốn tìm từ phải sang trái thì sao?

Ví dụ: Bạn cần tìm tên dựa vào Email

Cột Email nằm ở cột thứ 3, bên phải cột Họ tên (cột 1).

Tìm tên từ thông tin Email chính là việc tìm từ phải qua trái.

 • Sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí dòng của Email trong cột Email là =MATCH(Email, vùng Email, 0)
 • Dùng hàm INDEX để chỉ ra cột Họ tên cần tìm, cụ thể là C3:C8

=INDEX(C3:C8,MATCH(D12,E3:E8,0))

Thao tác này rất đơn giản phải không?

Bài tập 4: Xác định giá của sản phẩm theo nhiều điều kiện

Với bảng giá sau đây:

Làm thế nào để biết được giá mỗi đơn vị của một sản phẩm cụ thể trong một doanh nghiệp nào đó?

Việc này đòi hỏi phải xem xét đến cả 2 yếu tố: Mã sản phẩm và Mã công ty

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng hàm Index phối hợp với hàm Match như sau:

Bước 1: Xác định Mã hàng ở cột nào trong bảng dữ liệu

 • Tham số thứ nhất của hàm MATCH tham chiếu tới Mã hàng, nằm trên dòng số ba – dòng chứa các mã để so sánh.
 • Kết quả là số 2 từ hàm MATCH, chỉ cột thứ hai.

=MATCH(H2,A3:E3,0)

Bước 2: Tìm ra vị trí của Mã công ty trong bảng ở dòng nào

 • Tham số thứ nhất của hàm MATCH tham chiếu tới Mã công ty, nằm trong cột A – cột chứa các mã công ty để so sánh.
 • Kết quả từ hàm MATCH là số 3, chỉ dòng thứ ba.

=MATCH(H3,A3:A7,0)

Điểm giao nhau của dòng 3 và cột 2 chính là ô B5 (vì bảng tính từ dòng 3 nên ô B5 tương ứng với vị trí dòng thứ 3 trong bảng giá).

Bước 3: Lấy kết quả đơn giá bằng hàm INDEX

Bước cuối cùng cần làm chính là sử dụng hàm INDEX để liên kết giữa dòng và cột đã được xác định ở các bước trước.

 • Hàm INDEX không chỉ tham chiếu đến một cột nhất định mà là cả một phạm vi A3:E7.
 • Số thứ tự của dòng và cột như đã xác định trước đó được thể hiện qua hàm MATCH tại các ô I3 và I2 tương ứng.
 • Cuối cùng, hàm INDEX sẽ trả về giá trị tại điểm cắt giữa dòng và cột đã xác định.

=INDEX(A3:E7,I3,I2)

Kết luận

Qua bốn bài tập minh họa, ta có thể thấy cách sử dụng hàm INDEX cùng với hàm MATCH giúp giải quyết các nhu cầu tìm kiếm, tham chiếu trong Excel. Khi nắm vững cách sử dụng này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được các tác vụ tìm kiếm phức tạp mà hàm VLOOKUP không thể đáp ứng.

Thực hiện công thức này không cần phân vân giữa việc dùng hàm VLOOKUP hay HLOOKUP, cũng không cần tạo công thức phức tạp khi kết hợp VLOOKUP với MATCH hay HLOOKUP với MATCH. Đơn giản chỉ cần sử dụng INDEX kết hợp với MATCH.

Bạn đọc cũng có thể tìm thấy nhiều bài viết hấp dẫn khác:

Tại sao lại ưu tiên dùng INDEX và MATCH hơn VLOOKUP trong Excel

So sánh giữa hàm VLOOKUP với HLOOKUP và cách dùng chúng

Các ứng dụng của hàm vlookup trong Excel và cách áp dụng nâng cao

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop