Hướng dẫn chi tiết cách đếm số người theo độ tuổi sử dụng Excel

Đếm số người dựa vào độ tuổi là vấn đề thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Bạn sẽ sử dụng hàm nào? Cú pháp của hàm sẽ như thế nào? Tất cả những câu hỏi này Siêu Marketing sẽ giải đáp qua nội dung bên dưới. Hãy cùng điểm qua phương pháp tính số lượng người theo các nhóm tuổi trong Excel nhé.

Xét một ví dụ cụ thể dưới đây để dễ hình dung:

Bộ dữ liệu được trình bày từ A1:C13 như sau:

Đặt ra yêu cầu: Liệt kê số lượng người dưới 30 tuổi, từ 30 đến 40 tuổi, và từ 41 đến 50 tuổi.

Quy trình thực hiện như sau:

Áp dụng hàm COUNTIF để đếm số người dưới 30 tuổi

Khi chỉ có một tiêu chí đếm duy nhất trong yêu cầu, chúng ta có thể thấy:

  • Cho việc đếm đơn giản trong Excel, ta dùng hàm COUNT
  • Với việc đếm dựa trên một tiêu chí cụ thể, hàm COUNTIF sẽ được sử dụng

Chi tiết cách làm như sau:

  • Khu vực cần tính đếm: Cột tuổi từ C2 đến C13
  • Tiêu chí đếm: Giá trị nhỏ hơn 30

Công thức áp dụng hàm COUNTIF sẽ là:

F2=COUNTIF(C2:C13,”<30")

Ở đây, cách viết biểu thức so sánh và giá trị cần so sánh được để trong cặp dấu ngoặc kép; hoặc

F2=COUNTIF(C2:C13,”<"&30)

Nơi mà biểu thức so sánh và giá trị cần so sánh được viết tách biệt và kết nối nhau bởi dấu &.

Đọc thêm: mẹo sử dụng hàm count và counta để đếm ô trống trong Excel

* Lưu ý:

Tại sao cần đặt “<30" trong cặp ngoặc kép?

Đó là bởi vì “<" là toán tử và phải được đặt trong ngoặc kép như khi ta viết ký tự văn bản trong hàm Excel. Có hai cách viết số và toán tử: viết chung số cạnh toán tử trong ngoặc kép, hoặc để số ra ngoài và dùng dấu & để kết hợp.

Kết quả thu được sẽ là:

Tính số người ở độ tuổi trong một phạm vi cụ thể

Với yêu cầu liệt kê số người từ 30 đến 40 tuổi, có hai giới hạn tuổi, vì thế có hai cách tiếp cận:

Phương pháp 1: Tính theo nhiều điều kiện đồng thời

Xem người từ trên 30 tuổi là một tiêu chí và từ dưới 40 tuổi là tiêu chí còn lại, khi đó yêu cầu của chúng ta bao gồm hai điều kiện.

Hàm COUNTIFS thường được dùng để đếm theo nhiều tiêu chí. Cách viết hàm này giống hàm COUNTIF nhưng với tiêu chí tăng thêm. Mỗi tiêu chí phải đặt trong phạm vi kiểm tra đối ứng của nó.

Công thức tại ô F3 sẽ là:

=COUNTIFS(C2:C13,”>=30″,C2:C13,”<=40")

Phương pháp 2: Tính toán bằng cách loại bỏ

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng hàm COUNTIF cho tình huống này, cách tính cũng khả dụng, nhưng cần phải hiểu cách áp dụng phương pháp loại bỏ.

Đối với điều kiện này, ta có:

Trên hình vẽ:

Phần A đại diện cho các giá trị >=30, xác định bởi hàm COUNTIF(C2:C13,”>=30″)

Phần B đại diện cho các giá trị >40, xác định bởi hàm COUNTIF(C2:C13,”>40″)

Lấy A trừ đi B theo phương pháp loại bỏ, kết quả sẽ là: =COUNTIF(C2:C13,”>=30″)-COUNTIF(C2:C13,”>40″)

Kết

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc ứng dụng các hàm đếm có giới hạn trong một phạm vi có điểm bắt đầu và kết thúc, đếm dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và cách sử dụng phương pháp loại trừ trong việc đếm theo các khoảng giá trị nhất định:

* Nhớ rằng:

Phương pháp này không tương đương với việc sử dụng cú pháp AND(C2:C13>=30,C2:C13<=40) cùng lúc.

Nếu muốn áp dụng cùng phương pháp đối với đối tượng trong độ tuổi 41 đến 50, chúng ta có thể thực hiện như sau:

F4=COUNTIF(C2:C13,”>=41″)-COUNTIF(C2:C13,”>50″)

hoặc sử dụng

F4=COUNTIFS(C2:C13,”>=41″,C2:C13,”<=50″)

Bài viết này hy vọng đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về việc đếm số lượng dựa vào các tiêu chí giới hạn và sử dụng phương pháp loại trừ.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này qua các bài viết khác:

Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm đa điều kiện

Giới thiệu về cách sử dụng hàm COUNTIFS và COUNTIF với đa tiêu chí

Bốn cách để đếm dựa trên nhiều tiêu chí dạng “hoặc” bằng hàm COUNTIFS

Bốn phương pháp sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm dựa trên nhiều tiêu chí dạng “hoặc”

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop