Hướng dẫn cách xác định tổng doanh thu hàng tháng bằng Excel

Bài viết dưới đây sẽ được Siêu Marketing trình bày cách để tính toán doanh thu tổng cộng hàng tháng bằng việc kết hợp hai hàm SUMIFSEOMONTH trong Excel.

Định nghĩa công thức chung để tính tổng doanh thu hàng tháng trong Excel

Chúng ta áp dụng công thức dưới đây:

Để tính toán tổng doanh số của tháng 9 năm 2017, chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau:

Giải thích chi tiết:

Hàm SUMIF sẽ tiến hành tổng hợp giá trị trong khu vực đã chọn dựa trên điều kiện đặt ra trong khoảng thời gian. Trong trường hợp cụ thể, chúng ta có 2 điều kiện là số ngày Không nhỏ hơn ngày đầu tiên của tháng và Không lớn hơn ngày cuối cùng của tháng.

Tiếp theo, hàm EOMONTH sẽ cung cấp giá trị ngày cuối cùng của tháng.

Thí dụ minh họa

 

Từ thí dụ này, chúng ta sẽ tiến hành tính tổng doanh số của tháng 8 và 9 dựa vào bảng số liệu ở trên.

Khi đã áp dụng công thức trên, tại ô E3 chúng ta điền vào:

Lợi dụng chức năng AutoFill, ta có thể nhanh chóng điền thông tin cho ô E4 còn trống.

Kết quả cuối cùng mà chúng ta nhận được sẽ như hình dưới đây:

 

Một phương pháp khác đơn giản hơn để thực hiện điều này đó là sử dụng bảng Pivot Table.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan dưới đây:

Áp dụng hàm SUMIFS trong việc tính tổng theo ngày, tháng, năm

Xây dựng báo cáo tổng hợp theo tháng thông qua SUMIFS

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop