Hướng dẫn cách tính luỹ tiến trong Excel

Bài viết dưới đây của Siêu Marketing, bạn sẽ được chia sẻ những phương pháp tính luỹ tiến trong Excel, điều này giúp việc theo dõi các biến động diễn ra mà không mất nhiều thời gian và độ chính xác cao.

Tính luỹ tiến là việc quan trọng khi bạn cần theo dõi sự thay đổi tích lũy theo từng khoảng thời gian hoặc từng đối tượng cụ thể, để xem tổng số hoặc số dư là bao nhiêu tại thời điểm cần xem.

Các phương pháp luỹ tiến cơ bản

Phương pháp 1

Áp dụng công thức dưới đây để tính luỹ tiến.

Ô đầu tiên: B3 = A3

Công thức cho các ô tiếp theo: B3 + A4, tức là tổng của ô liền kề trước trong cột luỹ tiến cùng với giá trị mới phát sinh trong số lượng, từ đó ta có được số luỹ tiến tại thời điểm hiện tại.
huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-1

Phương pháp 2

Dựa theo ví dụ trước nhưng giảm xuống chỉ cần một công thức duy nhất.

Dưới đây là công thức:

Cố định điểm $A$3 đầu tiên (nhấn F4 hoặc Fn + F4), điểm A3 sau không cố định. Khi bạn kéo công thức này xuống, phần SUM sẽ tự động mở rộng.

Ví dụ:

– Tại ô B4 sẽ áp dụng SUM($A$3:A4)

– Tại ô B5 sẽ áp dụng SUM($A$3:A5)

– Tại ô B6 sẽ áp dụng SUM($A$3:A6)

– ………

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-2

Cách tính luỹ tiến phức tạp hơn

Ở mục này Siêu Marketing sẽ nêu ra cách tính luỹ tiến cho các trường hợp đặc biệt hơn, các bạn hãy xem xét những ví dụ bên dưới.

Ví dụ 1

Đối với những người làm kế toán kho, họ cần tính lượng hàng tồn kho luỹ tiến. Mỗi lần nhập xuất, cập nhật vào thẻ kho, cần phải tính đúng số lượng hàng còn lại trong kho vào thời điểm đó.

Hướng dẫn cách lập thẻ kho, sổ kho trên excel

Điểm xuất phát từ nguyên tắc: Tồn kho cuối kỳ = tồn kho đầu kỳ + số nhập – số xuất, ta sẽ đưa ra công thức trong ví dụ dưới:

Trong đó:

$J$16: Đó là số tồn đầu kỳ.

SUM($H$17:H17): Là số hàng nhập trong kỳ.

SUM($I$17:I17): Là số hàng xuất trong kỳ.

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-3

Ví dụ 2

Tính toán luỹ tiến trong một ví dụ kế toán khác là việc xác định số dư (Nợ và Có) của sổ kế toán chi tiết đối với các đối tượng như: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,…

Hướng dẫn xây dựng sổ kế toán chi tiết theo dõi thanh toán với khách hàng trên excel

Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét việc tính luỹ tiến cho cột số dư của sổ kế toán chi tiết với khách hàng (công nợ phải thu). Việc tính luỹ tiến dựa trên 2 cột số dư Nợ và Có. Điều này đòi hỏi hai công thức khác nhau, dưới đây là details:

Tại ô I17 (tính số dư Nợ):

Tại ô J17 (tính số dư Có):

Khi theo dõi sổ tiền của khách hàng (người mua) trong TK 131, như bạn đã biết, TK này có thể

Số dư có thể nằm ở cột Nợ hoặc cột Có. Do đó, không thể xác định trước số dư ở thời điểm cụ thể nào đó sẽ nằm ở bên Nợ hay bên Có.

Chính vì vậy, để có thể tính toán luỹ tiến chính xác tại mọi thời điểm, chúng ta cần phải sử dụng hai công thức chung như đã đề cập, điều này giúp việc sử dụng lệnh FillDown cho các hàng tiếp theo vẫn đảm bảo tính chính xác.

huong-dan-mot-so-cach-tinh-luy-tien-trong-excel-4

Kết luận

Bài viết này của Siêu Marketing hướng tới việc giúp bạn hiểu rõ một số phương pháp để tính luỹ tiến trong Excel, từ đó áp dụng vào việc tính toán hàng ngày một cách thuận tiện và hiệu quả.


Hướng dẫn cách lập thẻ kho, sổ kho trên excel

Hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá trên excel

Hướng dẫn làm sổ kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng trong excel

Hướng dẫn cách làm sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng trên excel

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp các tài khoản ngân hàng trên excel

Hướng dẫn làm sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết tiền mặt trên Excel

Hướng dẫn lập Sổ Nhật ký chung bằng hàm “HeoSQL”

Hướng dẫn lập Sổ Cái bằng hàm “HeoSQL”

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop