Hướng dẫn cách thu thập tên miền từ Email

Bạn đã được Siêu Marketing chỉ dẫn cách thu thập tên người dùng từ Email trong bài viết trước. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp để lấy tên miền từ địa chỉ Email.

Phương pháp để trích xuất tên miền từ Email

Dùng công thức dưới đây để trích xuất tên miền từ một địa chỉ Email:

Cụ thể:

Hàm FIND giúp xác định vị trí của kí hiệu “@” trong email.

Hàm LEN đếm tổng số kí tự có trong email.

Hàm RIGHT giúp lấy một lượng kí tự cụ thể từ chuỗi email.

Kết hợp các hàm, chúng ta có cách thức hoạt động như sau:

Dùng hàm FIND để tìm vị trí của “@”, sau đó dùng hàm LEN để đếm số kí tự của email. Tiếp tục, lấy số kí tự này trừ đi kết quả của hàm FIND để biết số kí tự nằm sau “@”. Cuối cùng, hàm RIGHT sẽ lấy ra chính số lượng kí tự đó từ chuỗi ban đầu.

Thí dụ

Hãy cùng thử phân tách tên miền từ 4 địa chỉ email bằng cách sử dụng công thức đã nêu. Tại ô B1, chúng ta điền công thức tham chiếu đến ô A1:

Tiếp theo, áp dụng chức năng AutoFill để mở rộng công thức xuống các ô dưới. Và đây là kết quả thu được:

 

Quá trình này không hề phức tạp, đúng không?

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Cách lấy tên từ địa chỉ Email

Cách tạo email dựa trên tên một cách đơn giản

 

 

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop