Hướng dẫn cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Siêu Marketing xin giới thiệu các phương pháp tạo số ngẫu nhiên trong Excel giúp bạn thực hiện dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Hướng dẫn cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Phương pháp tạo số ngẫu nhiên 0 – 1 sử dụng hàm RAND()

Để tạo một hoặc nhiều số ngẫu nhiên trong phạm vi 0 – 1, chúng ta áp dụng hàm RAND.

Hàm này không yêu cầu đối số nào cả.

Kết quả hàm là một số thập phân giữa 0 và 1.

Phát sinh số nguyên ngẫu nhiên qua hàm RANDBETWEEN

Nếu cần tạo số ngẫu nhiên trong khoảng cụ thể, Excel cung cấp hàm RANDBETWEEN cho bạn.

Cú pháp của hàm này khá đơn giản:

Gồm:

 • bottom: Giới hạn thấp nhất
 • top: Giới hạn cao nhất

Hàm sẽ sinh ra số nguyên ngẫu nhiên giữa bottom – top.

Mô tả cụ thể:

Chú ý:

 • Khi bottom và top là chữ, hàm này sẽ báo lỗi #VALUE!
 • Cả bottom và top có thể nhận giá trị âm hoặc dương
 • Giá trị của bottom cần phải nhỏ hơn hoặc bằng top, không sẽ xảy ra lỗi #NUM!
 • Hàm chỉ lấy phần nguyên khi bottom hoặc top là số thập phân (Ví dụ: RANDETWEEN(2.2, 10.7) sẽ tương đương với RANDETWEEN(2,10))

Tạo mảng số ngẫu nhiên bằng hàm RANDARRAY

Nếu bạn dùng Office 365, có thêm một hàm mạnh mẽ nữa là RANDARRAY.

Cú pháp của hàm RANDARRAY:

Các đối số của hàm này đều không bắt buộc.

Bao gồm:

 • rows: Số hàng của mảng kết quả
 • columns: Số cột của mảng kết quả
 • min: Số nhỏ nhất (tương đương với bottom của RANDBETWEEN)
 • max: Số lớn nhất (tương đương với top của RANDBETWEEN)
 • Arg số 5: Bạn có hai lựa chọn: TRUE – Integer cho kết quả là số nguyên, hoặc FALSE – Decimal cho kết quả là số có phần thập phân (là mặc định).

Ghi chú:

 • Khi không điền bất kỳ đối số nào, hàm RANDARRAY sẽ hoạt động tương tự hàm RAND (sinh số ngẫu nhiên 0 – 1)
 • rows và columns mặc định là 1 (tức lập mảng 1 hàng 1 cột)
 • min mặc định là 0
 • max mặc định là 1
 • Đối số thứ 5 mặc định là FALSE – Decimal

Chi tiết như sau:

Một số điểm cần lưu ý

– Cả 3 hàm để tạo số ngẫu nhiên mà Siêu Marketing giới thiệu sẽ tự cập nhật khi có bất cứ thay đổi nào trong sheet.

– Hàm RANDARRAY chỉ sẵn có trong Office 365

Kết thúc

Hy vọng thông qua bài viết này của Siêu Marketing, bạn đã hiểu rõ về các hàm tạo số ngẫu nhiên mà Excel cung cấp. Bạn có thể khám phá thêm cách tạo số ngẫu nhiên không lặp, tạo phần trăm ngẫu nhiên hoặc sử dụng VBA để tạo số ngẫu nhiên,…


Phương pháp tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp trong một khoảng cụ thể

Hướng dẫn sinh dữ liệu ngẫu nhiên tự động trong excel thông qua hàm vlookup randbetween

Cách để tạo ra ngày, mật khẩu, và chuỗi văn bản ngẫu nhiên sử dụng hàm rand và randbetween

Cách dùng hàm sinh số ngẫu nhiên trong VBA của excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop