Hướng dẫn cách sử dụng hàm FILTER để lọc dữ liệu theo ít nhất một tiêu chí trong nhiều tiêu chí

Kể từ phiên bản cập nhật mới nhất của Office 365 năm trước, nhiều tính năng liên quan đến các hàm mảng động – dynamic array formulas đã được bổ sung, trong đó có sự xuất hiện của hàm mới FILTER. Hàm này có thể thay thế các thủ tục lọc thông thường mà trước đó chúng ta phụ thuộc vào Filter cơ bản hoặc Advanced Filter. Bài viết sau đây của Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn cách thức áp dụng hàm FILTER để lấy kết quả với ít nhất một tiêu chí trong nhiều tiêu chí.

Tìm hiểu về hàm FILTER trong Excel 365

Hàm FILTER có cú pháp như sau:

 • array: đây là phạm vi dữ liệu muốn lọc (không nhất thiết phải chứa tiêu đề)
 • include: yếu tố cần lọc là gì và nằm ở cột nào (phải xác định cả hai)
 • if_empty: nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, trả về giá trị nào? (không cần phải điền)

Cách áp dụng hàm FILTER để lọc thông tin đáp ứng một trong số nhiều tiêu chí

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

ham-filter-1-trong-nhieu-dieu-kien-1

Yêu cầu đặt ra là chọn lọc những sản phẩm thuộc hạng A hoặc B.

 

Để đáp ứng như cầu này, chúng ta dùng hàm FILTER để chọn các ô có thông tin loại A + B như sau:

=FILTER(phạm vi lọc,(cột chứa tiêu chí 1=“tiêu chí 1”)+(cột chứa tiêu chí 1=“tiêu chí 2”),“Thông báo khi không tìm thấy kết quả”)

Chi tiết như hình dưới:

ham-filter-1-trong-nhieu-dieu-kien-2

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc lọc giá trị theo ít nhất một trong nhiều tiêu chí. Bài viết sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cách lọc thông tin theo một lúc nhiều tiêu chí sử dụng hàm FILTER.


Đọc thêm các bản viết khác của Siêu Marketing

Tạo báo cáo chi tiết tự động nhờ hàm FILTER

Sàng lọc ra danh sách không trùng lặp với ADVANCED FILTER

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop