Hướng dẫn cách hoán đổi vị trí họ và tên trong Excel một cách dễ dàng

Khi làm việc, bạn thỉnh thoảng sẽ cần phải sắp xếp lại tên và họ của một người theo định dạng phổ biến ở quốc tế: Đặt tên lên trước và họ xuống sau, hoặc ngược lại. Trong bài viết dưới đây, Siêu Marketing chia sẻ cách mà bạn có thể hoán đổi họ và tên trong Excel chỉ với những thao tác công thức đơn giản.

Xuất phát từ bảng dữ liệu sau:

Sử dụng công thức kết hợp với Text to column để đảo ngược họ và tên

Chúng ta áp dụng Text to column như bên dưới:

1. Lựa chọn toàn bộ dữ liệu cần sắp xếp

2. Trên tab Data, click vào Text to column

3. Trong hộp thoại Text to column hiển thị, thực hiện các bước dưới đây:

Bấm vào Next

 

Lựa chọn cách chia cột và tiếp tục bấm Next

 

Chọn định dạng mong muốn cho cột sau khi tách và chọn vị trí để đặt dữ liệu, sau đó nhấn Finish

Đây là kết quả thu được:

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện ghép lại tên và họ theo thứ tự ngược lại bằng cách sử dụng các hàm CONCAT, TEXTJOIN,… hoặc đơn giản hơn là công thức:

=C2&” “&B2

Sử dụng chức năng Fill để áp dụng công thức cho các ô khác.

Xóa bỏ dữ liệu không cần thiết và chỉnh sửa bảng tính để đạt được kết quả cuối cùng

Đảo ngược họ và tên sử dụng công thức

Bên cạnh phương pháp sử dụng Text to column, chúng ta còn có thể áp dụng công thức xử lý với chuỗi kí tự, đặc biệt là sự kết hợp của các hàm MID, FINDLEN

Bạn nhập công thức sau vào ô B2:

=MID(A2&” “&A2,FIND(” “,A2)+1,LEN(A2))

Giải thích công thức trên như sau:

Chúng ta dùng hàm MID để trích xuất các kí tự từ giữa chuỗi có cấu trúc =MID(chuỗi nào, bắt đầu

Tìm hiểu từ vị trí nào, bao nhiêu kí tự

Nếu xét chuỗi ví dụ, ta có A2&” “A2, điều này sẽ dịch thành: Minh Lai Minh Lai.

Dùng công thức FIND(” “,A2)+1 để xác định khoảng trắng trong chuỗi ký tự ở ô A2, vị trí này là 5. Chúng ta thêm 1 để bắt đầu từ ký tự thứ 6, tức là ký tự L.

Hàm LEN(A2) đưa ra độ dài của chuỗi trong ô A2, ở đây là tổng cộng 8 kí tự.

Kết hợp chúng, ta được:

=MID(“Minh Lai Minh Lai”,6,8)

Dùng tính năng Fill để mở rộng kết quả sang các ô khác.

Bảng kết quả:

dao-nguoc-ho-ten-10


Xem thêm các bài hướng dẫn khác:

Cách dùng hàm LEFT để tách thông tin trong dữ liệu

Bí quyết tách họ và tên riêng lẻ trong Excel

Cách ly họ, chữ lót và tên trong Excel mà không cần dùng công thức

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop