Hướng dẫn cách dùng hàm ROWS để xác định số hàng trong tham chiếu Excel

Giới thiệu song đôi với hàm COLUMNS, định lượng số cột của một tham chiếu, Excel giới thiệu đến người dùng hàm ROWS, phục vụ việc đếm số hàng trong tham chiếu đó. Chi tiết cách sử dụng hàm sẽ được trình bày ngay sau đây:

Hàm ROWS, công dụng và cú pháp liên quan

Chức năng của hàm ROWS

Hàm ROWS có khả năng cung cấp tổng số hàng trong một tham chiếu cụ thể.

Công thức của hàm

Công thức để sử dụng hàm ROWS được mô tả như sau:

Mảng tham chiếu ở đây có thể xuất phát từ một ô đơn hoặc một phạm vi ô.

Bí quyết ứng dụng hàm ROWS

Chia sẻ bí quyết sử dụng, ta có thể dùng hàm ROWS phối hợp với tính năng Table trong Excel để tự động tính số cột như sau:

Kỹ thuật này cho phép đếm số hàng của một bảng, với đặc tính tự mở rộng của vùng dữ liệu, giá trị sẽ cập nhật linh hoạt khi có sự thêm bớt dữ liệu. Với cách thức kết hợp này, việc đếm số hàng trở nên dễ dàng và không cần thiết phải tính lại mỗi lần dữ liệu thay đổi. Làm việc với Excel sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp hàm ROWS với những hàm khác như OFFSET để xác định dòng cuối cùng của bảng.

Với cách thức này, việc kiểm kê số hàng trong bảng trở nên tiện lợi và tự động cập nhật khi bảng được mở rộng, giúp người dùng không mất công tính toán lại. Áp dụng cùng với các hàm cơ bản tới nâng cao khác sẽ tối ưu hóa công việc xử lý số liệu trong Excel.

Các bạn cũng có thể tìm đọc thêm thông tin trong các bài viết khác dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng hàm ROW để lấy vị trí hàng trong tham chiếu Excel

Cách ứng dụng hàm COLUMN để xác định vị trí cột trong tham chiếu Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop