Hướng dẫn biến URL dưới dạng text thành hyperlink có thể click mở ngay trong Excel

Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn bạn cách biến các URL dưới dạng chữ viết thành những liên kết có thể kích hoạt ngay lập tức từ Excel trong nội dung sau đây.

Dùng đoạn mã VBA dưới đây là giải pháp hoàn hảo nhất.

1. Lựa chọn phần khu vực chứa URL ở dạng text bạn muốn thay đổi.

2. Ấn ALT+F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

3. Click vào Insert > Module, sau đó sao chép và dán đoạn code dưới đây vào cửa sổ Module.

Kích vào đây để xem mã trên Gist.

4. Gõ F5 để chạy đoạn mã. Một cửa sổ hiện ra để bạn chọn vùng dữ liệu cần biến đổi, chọn xong ấn OK.

Bằng phương pháp đơn giản này, tất cả các URL đã được chuyển thành những liên kết mà bạn có thể truy cập nhanh chóng.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop