Hướng dẫn bí quyết xác định điểm trung bình của học sinh và sinh viên trong Excel

Siêu Marketing trong nội dung dưới đây sẽ chỉ dẫn bạn đọc cách tính toán điểm trung bình môn sử dụng Excel cho cả hai đối tượng: học sinh phổ thông và sinh viên cao đẳng, đại học.

Cách xác định điểm trung bình môn ở cấp trung học

Đối với học sinh trung học, công thức tính thường được xác định như sau:

Chẳng hạn, với điểm theo hệ số của một học sinh là 9 9 | 8 8 | 7, điểm trung bình sẽ được tính là:

[9+9+(8+8)*2+7*3]/[2+2*2+1*3] ~ 7.9

Bạn cần thiết lập công thức trong Excel như sau:

Công thức sẽ được nhập vào ô L2 theo dạng:

=(SUM(A2:E2)+SUM(F2:J2)*2+K2*3)/(COUNT(A2:E2)+COUNT(F2:J2)*2+3)

Bây giờ, công thức đo lường điểm trung bình môn đối với học sinh trung học đã hoàn thiện. Song, vẫn còn một số điểm lưu ý cần xử lý như:

 • Điểm cần nằm trong khoảng từ 0 đến hơn 9 (dùng COUNTIF để tính với điều kiện là phải trả về kết quả lớn hơn 0 – ví dụ: COUNTIF(A2:E2,”>=0″) trả kết quả =0 thì phải đặt điều kiện “Thiếu điểm”).
 • Yêu cầu phải có điểm theo ba hệ số (ba COUNTIF cần có giá trị lớn hơn 0, nếu bằng 0 thì đặt là “Thiếu điểm”).
 • Chỉ có một điểm học kì duy nhất (COUNT(K2)=1).
 • Điểm cần được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Và nhiều hơn nữa…

Nếu muốn áp dụng những điều kiện này, hãy tham khảo bài viết sau:

Chi tiết toàn bộ về việc xây dựng sổ điểm theo từng lớp học, từng môn học dành cho giáo viên từ A đến Z

Tham khảo bài viết trên để bạn có thể xây dựng công thức và thiết lập sổ điểm dễ dàng và thuận tiện nhất!

 

Xác định điểm trung bình môn trong môi trường đại học

Đến khi bước vào đại học, công thức tính điểm trung bình có phần biến đổi: Phải đối mặt với điểm chữđiểm hệ số 4.

Hệ thống xếp hạng tại trường đại học giao thông vận tải TP. HCM

Ngoài ra, còn có các môn học không được tính vào điểm trung bìnhcác môn tự chọn có khả năng thay đổi hoặc bỏ điểm.

Làm thế nào để tính điểm trong trường hợp này?

Phương pháp tính

Theo nguyên tắc, các môn không được tính điểm sẽ không được đưa vào tính toán.

Điểm đầu vào là dựa trên hệ số 10, từ đó tính ra điểm trung bình sau đó chuyển sang hệ 4, rồi dựa vào hệ 4 này quy đổi ra điểm chữ và cuối cùng là phân loại. Một số trường có cách quy đổi khác biệt, như đại học quốc gia Hà Nội áp dụng mức B+ cho 3.5, mức A cho 3.7, và A+ cho 4.0.

Tính theo hệ 10, mỗi trường đại học sẽ có quy định riêng. Có trường áp dụng tỷ lệ 1-3-6 (hệ số 0.1 cho chuyên cần, 0.3 cho giữa kì, và 0.6 cho kết thúc kì).

Ví dụ: điểm của bạn là 9 8 10, thì điểm trung bình bạn nhận được là 9*0.1+8*0.3+10*0.6=9.3, quy đổi sang hệ 4 sẽ là 4.0, và điểm chữ sẽ là A (hoặc A+).

Nếu tính trung bình một môn học thì như vậy, nhưng nếu có nhiều môn thì sao?

Đối với hệ 10, chỉ cần tính trung bình điểm như thời trung học phổ thông. Còn với hệ 4 thì thế nào?

Khi nói về việc tính toán thành tích học tập, ta không thể không kể đến tín chỉ làm yếu tố quan trọng.

Phương pháp xác định điểm trung bình kì:

((Số tín chỉ môn 1 * Điểm hệ 4 môn 1) + (Số tín môn 2 * Điểm hệ 4 môn 2) + … + (Số tín môn n * Điểm hệ 4 môn n)) / Tổng số tín chỉ của kì

Xác định điểm trung bình cho toàn khóa học:

((Số tín môn 1 * Điểm hệ 4 môn 1) + (Số tín môn 2 * Điểm hệ 4 môn 2) + … + (Số tín môn cuối * Điểm hệ 4 môn cuối)) / Tổng số tín chỉ của cả khóa học.

Chú ý: Không nên cộng các điểm trung bình của các kì lại rồi chia cho tổng số kì để tính.

Hướng dẫn lập công thức tính trong Excel

Đầu tiên, ta cần chuẩn bị một bảng quy đổi như sau:

Mỗi trường có bảng tham chiếu riêng

Sau khi đã lập xong bảng trên, ta áp dụng VLOOKUP tham chiếu tương đối để tìm điểm tương ứng. Bắt đầu với phương pháp tìm điểm trung bình:

Điểm trung bình = Tổng điểm x Hệ số

Ta tìm điểm hệ 4 qua điểm hệ 10 sử dụng VLOOKUP như dưới đây:

=VLOOKUP($F3,Sheet2!$A$1:$C$10,2,1)

Trong đó:

F3 chính là ô chứa thông tin cần tham chiếu – điểm trung bình

Sheet2!$A$1:$C$10 phải dùng đến là bảng quy đổi, với việc cố định hàng và cột

2 là vị trí của cột cần tham chiếu – ở đây là Thang điểm 4, tương ứng cột thứ 2.

1 để chỉ kiểu tìm kiếm – tức là tìm kiếm một cách tương đối. Kết quả hiển thị sẽ giống như hình trên.

Cũng bằng cách dùng VLOOKUP, ta tìm điểm chữ tương tự.

Để tính điểm trung bình kì, việc đầu tiên là xác định được tổng số tín chỉ, sau đó mới tiến hành áp dụng công thức.

Tổng số tín có thể tìm bằng =SUM(số các tín chỉ), cụ thể là SUM(B3:B10).

Điểm trung bình kì được tính theo công thức (Số tín của mỗi môn nhân với Điểm hệ 4 của môn đó)/Tổng tín kì

Phép toán có số hạng là SUMPRODUCT sẽ được sử dụng để tính tổng tích, sau đó bạn chia cho Tổng số tín kì đã được xác định trước đó:

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo ra một bảng tính điểm trung bình môn học một cách dễ dàng. Thật đơn giản đúng không?

Các bạn còn có thể tìm đọc thêm một số nội dung sau đây:

Soạn sổ điểm theo từng môn học và lớp học

Sử dụng COUNTIF để xác định thứ tự của từng thành phần

Cách thực hiện tra cứu thông tin bằng VLOOKUP

Ứng dụng SUMPRODUCT và SUMIFS

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop