Hướng dẫn bí quyết lập bảng Excel tính thưởng Tết năm 2019

Khi năm học kết thúc, đề tài về tiền thưởng Tết lại nổi lên làm tâm điểm của những cuộc thảo luận. Đối với những cá nhân đảm nhiệm việc quản lý nhân sự hay công tác văn phòng, việc bắt buộc cần thực hiện đó chính là soạn thảo bảng tính tiền thưởng Tết. Liệu bạn có gặp trở ngại nào khi làm điều này không? Hãy cùng khám phá cùng Siêu Marketing về phương pháp tạo bảng tính tiền thưởng Tết cho năm 2019.

Các yếu tố cần thiết để tính thưởng Tết

Trước khi tiến hành lập bảng tính bằng Excel, chúng ta cần phải xác định rõ các yếu tố làm cơ sở cho việc tính thưởng Tết. Do việc quyết định thưởng Tết có thể khá rắc rối trong một số trường hợp, nên việc xác định rõ từ ban đầu là cần thiết để tránh những sai lầm khi tính toán trên Excel.

Các tiêu chí làm cơ sở cho việc tính tiền thưởng Tết gồm có:

 • Mức lương hiện tại: đây là mức lương hàng tháng mà người lao động đang nhận, không tính các khoản trợ cấp hay phụ cấp.
 • Tiêu chí đánh giá thưởng: Bao gồm năng suất lao động, số năm kinh nghiệm, việc tuân thủ quy tắc lao động… Tiêu chí này phụ thuộc vào điểm đặc biệt của từng doanh nghiệp và được tính theo tỉ lệ phần trăm để quy đổi ra số tiền thưởng cụ thể.

Năng suất lao động

Năng suất lao động phản ánh hiệu quả công việc và thái độ làm việc của người lao động. Nếu năng suất cao, nó báo hiệu người lao động đã nỗ lực và có thái độ làm việc tốt, đây là tiêu chí thường được xem xét khi đề xuất thưởng.

Ví dụ: Tại công ty A, năng suất lao động được đánh giá theo hệ thống chấm điểm như sau:

 • Điểm S: Đạt được mục tiêu sản lượng trong ba tháng gần nhất, thưởng 100%
 • Điểm A: Đạt mục tiêu sản lượng hàng tháng, thưởng 70%
 • Điểm B: Đạt 80% trở lên của mục tiêu, thưởng 50%
 • Điểm C: Đạt 50% trở lên của mục tiêu, thưởng 20%
 • Điểm D: Không đạt được năng suất yêu cầu, không có thưởng

Thâm niên công tác

Thâm niên là khoảng thời gian mà người lao động làm việc liên tục tại một doanh nghiệp. Thâm niên không chỉ phản ánh mức độ trung thành và gắn bó với công việc, công ty, mà còn cho thấy kinh nghiệm của người lao động, giảm bớt áp lực tuyển dụng và đào tạo mới. Đó là lý do tại sao các công ty thường sử dụng thâm niên công tác làm tiêu chí để tính thưởng nhằm khuyến khích nhân viên gắn bó và ổn định công việc.

Ví dụ: Công ty A mức thưởng dựa trên thâm niên công tác được áp dụng như sau:

 • Dưới 1 năm – Thưởng 10%
 • Từ 1 đến dưới 2 năm – Thưởng 20%
 • Từ 2 đến 5 năm – Thưởng 30%
 • Trên 5 năm – Thưởng 50%

Phương pháp tính tiền thưởng:

 • Tổng phần trăm thưởng = phần trăm năng suất lao động + phần trăm thâm niên
 • Tiền thưởng = Tổng phần trăm thưởng * Mức lương hàng tháng

Sau khi đã xác định được các nhân tố quan trọng trong việc tính tiền thưởng, ta sẽ tiến hành xây dựng bảng tính trên Excel như sau:

Soạn bảng tính tiền thưởng Tết sử dụng Excel

Để bắt đầu quá trình này, chúng ta cần chuẩn bị:

 • Một bảng có danh sách nhân viên với các thông tin cá nhân như: Tên đầy đủ, Ngày bắt đầu làm việc, Điểm năng suất, Mức lương theo tháng
 • Một bảng tính thưởng dựa trên năng suất lao động với phần trăm thưởng tương ứng cho mỗi điểm được xác định (dựa theo phần giải thích về cơ sở thưởng)
 • Một bảng tính thưởng dựa trên thâm niên với phần trăm thưởng tương ứng cho mỗi mốc năm thâm niên (dựa theo phần giải thích về cơ sở thưởng)

Biểu diễn và định dạng bảng tính

Vì thế, chúng ta cần sắp xếp nội dung bảng tính như sau:

Cách tính thưởng Tết

Về việc trình bày và định dạng trong Excel để đạt được một bảng tính có tính thẩm mỹ, các đề xuất sau đây có thể thực hiện được:

 • Ở ô A1 – sử dụng mục Cell Styles và chọn Title, tiếp theo chọn font chữ là Time New Roman (bởi vì theo mặc định font của Title sẽ là font chữ mặc định của Excel)
 • Ở ô B2:J2, chúng ta nên chọn kiểu định dạng Heading 2 trong Cell Styles và có khả năng làm giảm kích thước của font chữ một chút.
 • Đối với A3:J3, hãy áp dụng kiểu định dạng Heading 3 từ Cell Styles và giảm kích thước font chữ nhẹ nhàng, còn các ô từ K2 đến K3 chúng ta tiến hành Merge cell.
 • Khu vực từ A14 đến K14, chúng ta chọn Total trong phần Cell Styles.
 • Đối với M1:N1 và M9:N9, hãy chọn Heading 2 từ danh mục Cell Styles.
 • Trong khi đó, M2:N2 và M10:N10 cần chọn định dạng Heading 3 từ Cell Styles.
 • Với ô I1 cùng với K1, hãy sử dụng kiểu Note từ Cell Styles.

Sau đó, ta sẽ vẽ viền cho bảng bằng cách dùng Format Cells/ Bolder.

Qua đó ta có thể thấy rằng, việc sử dụng Cell Styles giúp định dạng bảng tin Excel trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Khi làm việc với Excel, chúng ta nên cố gắng cải thiện kỹ năng trình bày sao cho cả khoa học lẫn thẩm mỹ, khiến dữ liệu trở nên ngăn nắp và dễ nhìn hơn. Cell Styles là một yếu tố không thể bỏ qua trong kỳ thi MOS Excel.

Đọc thêm: Kỹ thuật thiết lập và ứng dụng Cell Styles trong kỳ thi MOS Excel.

Cách tạo công thức tính

Bước tiếp theo trong tạo bảng tính này chính là việc áp dụng các hàm và công thức của Excel để tính toán kết quả cho cột từ F đến K, qua đó hoàn thiện bảng tính của chúng ta.

Xác định thâm niên công tác

Siêu Marketing đã từng có bài viết riêng biệt phân tích và tạo công thức để tính số tháng thâm niên. Bạn đọc có thể tham khảo qua bài viết dưới đây:

Cách tính phụ cấp thâm niên bằng Excel

Khi áp dụng công thức vào bảng tính, chúng ta thấy rằng:

Số tháng thâm niên tại ô F4 = Số tháng được chuyển đổi dựa trên thời gian xét thưởng – Số tháng được chuyển đổi dựa trên Ngày bắt đầu công tác

 • Số tháng được chuyển đổi cho thời gian xét thưởng = K1*12+I1. Lưu ý rằng giá trị tại K1 và I1 cần được cố định để không biến đổi khi công thức tại F4 được kéo xuống các dòng dưới.
 • Số tháng được chuyển đổi bởi Ngày bắt đầu làm việc = Year(D4)*12+Month(D4)+IF(DAY(C4)<15,1,0).

Đặt ngăn cách, công thức IF(DAY(C4)<15,1,0) dùng để làm tròn ngày công tác, nếu trước ngày 15 sẽ tính như một tháng đầy đủ.

Như vậy tại ô F4 công thức ta sẽ sử dụng là:

=($K$1*12+$I$1)-(YEAR(C4)*12+MONTH(C4)+IF(DAY(C4)<15,1,0))

Số năm thâm niên ở G4 chính là F4 chia cho 12.

Tính tỷ lệ % thâm niên được hưởng thưởng

Trong trường hợp này, công việc của chúng ta là phải tham chiếu Số năm thâm niên của từng nhân viên với bảng Tính thưởng theo thâm niên. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP:

H4=VLOOKUP(G4,$M$11:$N$14,2,1)

Trong đó:

 • G4 chính là đối tượng cần tham chiếu, tức số năm thâm niên của nhân viên.
 • M11:N14 là bảng Tính thưởng theo thâm niên, cần được cố định để có thể áp dụng công thức cho các nhân viên khác.
 • 2 chỉ ra rằng kết quả cần lấy là phần trăm thưởng, nằm ở cột số 2 của bảng Tính thưởng theo thâm niên.
 • 1 cho thấy phương thức tìm kiếm được sử dụng ở đây là tương đối do các khoảng năm thâm niên được xét, không chính xác đến từng năm cụ thể.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm VLOOKUP qua bài viết:

Hàm, công thức Excel phổ biến trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm Vlookup

Tính tỷ lệ % năng suất được thưởng

Công thức tính % năng suất thưởng cũng tương tự như cách tính % thâm niên thưởng, bằng cách tham chiếu điểm của từng người (cột D) với bảng Tính thưởng theo năng suất qua hàm VLOOKUP:

I4=VLOOKUP(D4,$M$3:$N$7,2,0)

Phân tích chi tiết:

 • D4 nơi đặt điểm cần tham chiếu cho từng nhân viên.
 • M3:N7 chính là bảng Tính thưởng theo năng suất, cần cố định cho việc apply công thức đối với các nhân viên khác.
 • 2 biểu thị rằng kết quả cần tham chiếu chính là phần trăm thưởng, nằm ở cột 2 của bảng Tính thưởng theo năng suất.
 • 0 là phương thức tìm kiếm tuyệt đối do giá trị tại D4 là chữ và cần khớp chính xác theo ký tự đó.

Tính tổng số tiền thưởng:

Tính tỷ lệ % tổng cộng ở ô J4 bằng cách cộng H4 và I4.

Số tiền thưởng sẽ được xác định bằng Mức lương tháng nhân với tổng ty lệ % thưởng.

Tại ô K4, tiền thưởng sẽ tính bằng công thức E4 nhân với J4.

Công việc đã hoàn thành, hãy cùng kiểm tra kết quả và đảm bảo tính chính xác:

Chúc các bạn làm việc thành công!

Ban có thể tải file mẫu cho bài viết này qua đường link: http://bit.ly/2NMKw47

Xem thêm công cụ hữu ích:

Đi sâu vào sự phân biệt giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP cùng những bí kíp áp dụng các hàm này.

Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm vlookup kết hợp hàm Match cho việc tìm kiếm theo nhiều cột kết quả.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop