Học Excel Online: Hướng dẫn tách từng ký tự ra khỏi chuỗi

Bài viết dưới đây của Siêu Marketing sẽ chỉ cho bạn cách thức phân tách một chuỗi ra làm những ký tự riêng lẻ bằng các hàm trong Excel, giúp việc xử lý chuỗi trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chúng ta cần giải bài toán làm thế nào để tách một chuỗi ký tự trong Excel thành các ký tự độc lập sử dụng hàm của Excel.

Các hàm Excel cần thiết

Hàm MID sẽ được ứng dụng để thực hiện nhiệm vụ này, hàm này rất quen thuộc đối với những người thường xuyên làm việc với Excel.

Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Tuy nhiên, chúng ta cần áp dụng hàm MID này theo dạng mảng, và trong phần hướng dẫn sau sẽ giải thích rõ hơn về điều này.

Phương pháp thực hiện

Giả sử chúng ta có chuỗi “Siêu Marketing” nằm trong ô A2 có tổng cộng 16 ký tự (Điều này có thể xác định dễ dàng nhờ hàm LEN)

Công dụng của hàm LEN trong việc đếm ký tự trong Excel

Với việc ứng dụng hàm MID kết hợp mảng, ta sẽ tách chuỗi này một cách đơn giản như sau:

Khi tách ra mỗi ký tự trên một dòng

Để tách chuỗi ra thành từng hàng, ta sẽ dùng công thức cho vùng từ B5:Q5 như sau:

Gán số thứ tự từ 1 cho tới số bằng với chiều dài chuỗi cần phân tách (đối với chuỗi “Siêu Marketing” có 16 ký tự thì ta sẽ đánh từ 1 đến 16)

Ứng dụng hàm MID trong việc tách ký tự Excel

Sau đó, bạn chọn vùng đúng bằng với chiều dài chuỗi muốn tách. Nhập công thức như minh họa và sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để nhập công thức mảng. Đối với người dùng Excel 365 hoặc Excel 2019, bạn chỉ cần nhấn Enter.

Xem thêm: Tìm hiểu về các hàm, công thức và hằng số mảng trong Excel

Bằng cách này, bạn đã có thể tách các ký tự thành một hàng. Vậy nếu muốn tách chuỗi theo chiều dọc thì sao?

Khi tách ra mỗi ký tự trên một cột

Đơn giản, bạn chỉ cần bổ sung hàm TRANSPOSE vào bên ngoài hàm MID và lựa chọn một vùng trên một cột có số lượng ô bằng chiều dài chuỗi cần phân tách.

Hướng dẫn vận dụng hàm TRANSPOSE để biến đổi từ hàng sang cột và ngược lại trong Excel

Chọn vùng, nhập hàm, và dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter, Excel sẽ cung cấp kết quả cho bạn như sau (Bạn thấy Excel tuyệt vời chưa nè)

Kết luận

Siêu Marketing mong rằng bạn đã học được phương pháp giản đơn để xử lý chuỗi trong Excel một cách hiệu quả qua bài viết này.

Bài viết tham khảo khác


Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Cách áp dụng hàm LEN để tính số ký tự trong Excel

Substitute và 40 tên cướp: Hướng dẫn cách sử dụng

Giới thiệu cách sử dụng hàm REPLACE và SUBSTITUTE trong Excel

Khám phá về các hàm, công thức và hằng số mảng trong Excel

Hướng dẫn sử dụng TRANSPOSE trong Excel

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop