Học cách tính căn bậc hai trong Excel sử dụng hàm SQRT

Khi làm việc với Excel, phần lớn mọi người đều thông thạo việc áp dụng các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia. Tuy nhiên, việc thực hiện các phép tính liên quan đến số mũ và căn số lại không được sử dụng phổ biến. Vậy trong Excel, làm cách nào để tính căn bậc hai và căn bậc ba, cũng như làm thế nào để viết số mũ? Hãy cùng khám phá thông qua bài viết từ Siêu Marketing.

Cách viết số mũ trong Excel

Trong toán học, số mũ thường được viết như sau:

Ở ô A1, ta thấy chữ số 2 nhỏ hơn và nằm góc trên bên phải của chữ A.

Ở ô A2, chữ số 2 được viết cạnh chữ A và cách nhau bằng ký tự mũ là ^ (nhấn shift kèm số 6).

Trong hai cách viết này, Excel chỉ nhận diện cách viết ở ô B1 là số mũ và tính toán kết quả dựa trên đó. Còn cách viết ở A1 chỉ để hiển thị dưới dạng văn bản.

Ví dụ minh họa:

Ở ô A3, số 42 được nhập như là TEXT với dấu nháy đơn (‘) trước số 4. Tiếp tục, chúng ta định dạng ô đó theo kiểu chữ Superscript.

Ở ô A4, khi nhập =4^2, Excel cho ra kết quả là 16.

Do đó, cách viết số mũ trong Excel có công thức chung là: A mũ n = A^n.

Cách viết căn bậc hai trong Excel

Trái ngược với cách viết số mũ, số căn bậc hai được biểu diễn như sau trong Excel:

Căn bậc hai của A sẽ là A^(1/2).

Ví dụ về cách viết:

Kết quả của căn bậc hai của 16 là 16^(1/2) hoặc 4.

Từ đó, ta có thể tổng quát hóa như sau:

 • Căn bậc ba của A được viết là A^(1/3).
 • Căn bậc năm của A được viết là A^(1/5).

Hàm căn bậc hai trong Excel

Bên cạnh đó, Excel còn cung cấp hàm riêng biệt để tính căn bậc hai, đó là hàm SQRT. Công thức của hàm này là:

Hàm SQRT(số) giúp tìm kết quả căn bậc hai của một số nào đó. Hãy nhớ rằng, hàm này chỉ áp dụng cho căn bậc hai, không dùng cho các bậc khác.

Kết luận

Tóm lại, chúng ta có thể rút ra một số điểm cốt lõi sau:

 • Viết số mũ ở dạng A^n.
 • Dùng hàm SQRT để tính căn bậc hai.
 • Căn bậc n của một số biểu thị qua A^(1/n).

Để mở rộng kiến thức, bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung liên quan:

Giới thiệu hàm POWER, hàm tính lũy thừa trong Excel.

Định dạng dữ liệu toàn diện trong Excel.

Nắm vững các công thức trong Excel.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop