Học Cách Tận Dụng Hàm HeoUnique Để Loại Bỏ Dữ Liệu Trùng Lặp – Khoá Học Excel Trực Tuyến

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cùng với Siêu Marketing về phương pháp áp dụng hàm HeoUnique từ Add ins của Siêu Marketing. Hàm này giúp loại bỏ và trả về các giá trị không trùng nhau từ một dãy dữ liệu dọc hay ngang.

Để bắt đầu sử dụng hàm, bạn cần tải add ins từ Siêu Marketing theo hướng dẫn tại địa chỉ này.

Hướng Dẫn Thực Hiện/Cấu Trúc Hàm

Các Tham Số Của Hàm

1. Mảng dữ liệu nhập vào có thể là một cột hoặc hàng trong excel.

2. Các lựa chọn tùy ý:

 •         ten =? tạo tên cho dải dữ liệu
 •         xoaname =? gỡ bỏ tên đã gán cho dải dữ liệu
 •        chen =y thêm dữ liệu vào không ảnh hưởng đến cấu trúc file ban đầu
 •       tudong =y điều chỉnh tự động cho các cột phù hợp với nội dung trong excel.

Kết Quả Trả Về Của Hàm

Một dãy dữ liệu chứa các giá trị không trùng nhau.

Ví dụ Minh Họa

huong-dan-su-dung-ham-heounique-loc-khong-trung-1

Nguồn Tham Khảo

Hàm cung cấp các giá trị không lặp lại trong bộ dữ liệu được chọn.

Đừng ngần ngại truy cập Siêu Marketing để khám phá nhiều kiến thức bổ ích về Excel nhé!

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop