Học cách kết hợp các mảng với hàm VSTACK và HSTACK trong Excel

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc kết hợp nhiều mảng hay phạm vi dữ liệu theo hướng dọc và ngang bằng cách sử dụng hàm VSTACK và HSTACK trong Excel 365.

Việc kết hợp và tổ chức lại dữ liệu thường tiêu tốn nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách sử dụng các thao tác cắt và dán hay viết macro VBA để tự động hóa. Nhưng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để thực hiện thủ công hay kỹ năng để thao tác với VBA. Chính vì thế, Excel 365 giới thiệu hai hàm mới là VSTACK và HSTACK giúp việc kết hợp dữ liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Sử dụng hàm VSTACK trong Excel

Hàm VSTACK giúp bạn kết hợp các mảng dữ liệu theo chiều dọc. Hình dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách thức hoạt động của hàm VSTACK:

Minh hoạ hàm vstack trong Excel
Minh hoạ hàm vstack trong Excel

Cấu trúc của hàm VSTACK trong Excel

=VSTACK(mảng_1, [mảng_2], ...)

Cấu trúc hàm như trên với mảng_1 là dẫn tới khu vực dữ liệu hay là một mảng từ kết quả công thức nào đó. mảng_1 là tham số chính yếu không thể thiếu, còn các mảng tiếp theo có thể thêm hoặc không.

Cơ chế kết quả của hàm VSTACK trong Excel

Chức năng của hàm VSTACK mang lại mảng kết quả bao gồm:

 • số cột tương đương với mảng thành viên có số cột cao nhất
 • tổng số hàng của tất cả mảng thành viên cộng lại
 • nếu các mảng thành viên có số cột không đồng nhất, mảng kết quả sẽ chứa giá trị #N/A
Kết quả của hàm vstack trong Excel
Kết quả của hàm vstack trong Excel

Giới thiệu hàm HSTACK

Hàm HSTACK được thiết kế trong Excel 365 để phân bổ các vùng được lựa chọn kề cận nhau (về phía phải).

Hàm HSTACK trong Excel
Hàm HSTACK trong Excel

Cú pháp của hàm HSTACK

=HSTACK(mảng_1, [mảng_2], ...)

Trên đây là cú pháp với mảng_1 là tham chiếu đến vùng dữ liệu hoặc mảng từ một công thức khác. mảng_1 là yếu tố không thể thiếu, còn các mảng khác có thể thêm vào hoặc không.

Đầu ra cụ thể của hàm HSTACK

Hàm HSTACK sẽ tạo ra một mảng gồm:

 • số hàng bằng với mảng có số hàng cao nhất
 • tổng cộng số cột từ tất cả các mảng thành phần
 • nếu các hàng trong mảng thành phần không giống nhau thì mảng đầu ra sẽ có chứa giá trị #N/A

Phiên bản Excel nào tích hợp sẵn hàm VSTACK và HSTACK

Chỉ có phiên bản Excel 365 mới tích hợp sẵn hàm VSTACK và HSTACK.

Những điều cần chú ý khi sử dụng hàm

VSTACK và HSTACK

Khi sử dụng hàm VSTACK và HSTACK trong Excel, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đối số của hàm có thể bao gồm cả vùng dữ liệu trên bảng tính Excel, bảng dữ liệu, vùng đã được định danh, mảng dữ liệu cố định hoặc mảng dữ liệu linh hoạt sinh từ các hàm khác.
 • Hàm này chỉ cần nhập vào một ô cụ thể, sau đó kết quả sẽ tự phân rã rộng ra và chiếm đúng kích thước cần thiết của vùng.
 • Kết quả thu được từ hàm này là linh động, có nghĩa là nếu bạn thay đổi dữ liệu trong các mảng gốc, kết quả mảng sẽ tự động cập nhật mà không cần phải sửa công thức.
 • Vì vậy, để việc cập nhật kết quả không cần chỉnh sửa công thức, hãy sử dụng tính năng Format As Table để định dạng mảng dữ liệu.

Cách thức sử dụng hàm VSTACK và HSTACK thông qua ví dụ

Kết hợp vùng dữ liệu với mảng cố định bằng công thức VSTACK

Dưới đây là một ví dụ minh họa việc kết hợp 2 vùng dữ liệu trên Sheet cùng với các tiêu đề được lưu dưới hình thức mảng cố định. Đây là cách sử dụng công thức VSTACK:

=VSTACK({"Item","Color","Size"}, A2:C6, A10:C14)

Kết quả thu được là:

Gộp mảng với vstack và mảng tĩnh
Gộp mảng với vstack và mảng tĩnh

Cách kết hợp các bảng trong Excel dùng VSTACK hoặc HSTACK

Ở ví dụ trước, chúng ta đã thấy cách kết hợp dữ liệu từ vùng và mảng cố định. Tiếp tục, ta có thể ghép các bảng dữ liệu trong Excel với VSTACK hoặc HSTACK một cách thuận lợi. Điểm mạnh khi định dạng dữ liệu dưới dạng bảng là thông tin mới khi được thêm vào cuối bảng, vùng dữ liệu tự động mở rộng để cập nhật, do đó kết quả từ hàm VSTACK và HSTACK cũng sẽ được cập nhật tự động.

=VSTACK(Table1, Table2)
Gộp bảng (table) trong Excel với VSTACK HSTACK
Gộp bảng (table) trong Excel với VSTACK HSTACK

Ghép các mảng dữ liệu là kết quả xuất phát từ các hàm khác

Ngoài việc kết hợp dữ liệu từ vùng dữ liệu, mảng và bảng, hàm VSTACK và HSTACK còn có thể ghép các mảng dữ liệu thu được từ kết quả của các hàm khác.

Trong ví dụ kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành ghép các mảng dữ liệu thu được từ hàm Unique.

=VSTACK(E3#, E12#)
Gộp mảng từ kết quả của hàm khác
Gộp mảng từ kết quả của hàm khác

Điểm cộng của phương pháp này là bạn chỉ cần thay đổi thông tin ở các vùng dữ liệu nguyên thủy, sau đó công thức sẽ tự động cập nhật kết quả mới ngay tức thì.

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã có thể nắm được cách áp dụng cơ bản hàm VSTACK và HSTACK trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong công việc hằng ngày.

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết chia sẻ kế tiếp.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop