Hiệu quả hơn với AutoFilter kết hợp VBA

Đối với những người thường tiếp xúc với việc tạo các báo cáo cụ thể hoặc xử lý với lượng dữ liệu lớn cần sắp xếp nhanh chóng các tiêu chí cần thiết, công cụ AutoFilter của Excel không còn là điều xa lạ. Hãy cùng xem sự kết hợp giữa AutoFilter và VBA sẽ mang lại điều gì qua bài viết được Siêu Marketing giới thiệu.

Phát huy tối đa AutoFilter qua VBA

AutoFilter giúp chúng ta tiếp cận chi tiết dữ liệu tốt hơn dựa trên các tiêu chí lựa chọn. Để bật tính năng này, từ nhóm Sort & Filter trên thẻ Data, chọn Filter hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + L.

Thao tác thủ công với AutoFilter

Gặp phải một bảng tổng hợp doanh thu bán hàng theo khu vực như sau:

Khi cần xem chi tiết về số lượng, doanh thu, chiết khấu ở từng khu vực, bạn cần phải mở filter, lựa chọn khu vực và nhấn OK để lọc ra thông tin.

Để xem dữ liệu của các khu vực khác lại tiếp tục các bước lọc, quy trình này khá mất thời gian. Vậy khi kết hợp cùng VBA sẽ giúp tự động hóa việc lọc ra sao?

Sự kết hợp cùng VBA mang lại tự động hóa

Chúng ta dùng VBA nhằm tăng cường hiệu quả và tự động hóa việc sử dụng AutoFilter mà không cần thao tác lọc thủ công. Bạn có thể muốn khi chọn một khu vực nào đó, dữ liệu của khu vực đó sẽ hiển thị ngay lập tức mà không cần qua các bước lọc trước đó.

Bằng việc tạo 1 danh sách lựa chọn các khu vực từ một ô (ví dụ ô E3), bạn có thể loại bỏ những khu vực trùng lặp trong cột khu vực bằng công cụ hỗ trợ trong Excel. Đối với Office 365, hàm UNIQUE sẽ giúp bạn làm nhanh gọn, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm này.

Khi ô E3 trên Sheet1 có sự thay đổi, mã VBA này sẽ tự động được kích hoạt, lọc dữ liệu theo điều kiện ở ô E3. Khi khu vực được thay đổi, dữ liệu sẽ tự cập nhật theo khu vực đó. Nếu ô E3 không chứa khu vực nào (rỗng), VBA sẽ hủy bộ lọc và hiển thị dữ liệu gốc.

Mã VBA này được đặt trong phần sự kiện Worksheet_Change của Sheet1. Bạn có thể viết trực tiếp hoặc tạo Module rồi gọi Sub từ sự kiện Worksheet_Change, cả hai phương cách này đều có thể sử dụng.

Qua bài viết của Siêu Marketing, hy vọng rằng bạn đã có thể tự mình thiết lập một bộ lọc tự động hiệu quả cao. Để nâng cao kỹ năng về Excel và VBA, hãy theo dõi thêm các bài viết và khóa học từ nguồn này.


 

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop