Hạn chế số điện thoại trong quảng cáo Google Adwords

Trong quảng cáo Google Adwords, có một hạn chế quan trọng đối với việc hiển thị số điện thoại. Điều này đặt ra rào cản cho các doanh nghiệp muốn sử dụng số điện thoại là một phần của chiến dịch quảng cáo của họ.

Số điện thoại là một phần quan trọng trong việc kết nối và tương tác trực tiếp với khách hàng. Việc không thể hiển thị số điện thoại trong quảng cáo Google Adwords có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng.

Tuy quảng cáo Google Adwords hạn chế hiển thị số điện thoại, nhưng có các giải pháp thay thế hiệu quả. Thay vì hiển thị trực tiếp số điện thoại, bạn có thể sử dụng các phương thức khác như liên kết đến trang web của bạn chứa thông tin liên hệ hoặc sử dụng các phần mở rộng quảng cáo khác như Liên hệ thông qua biểu mẫu, Cuộc gọi nút nhấp vào, hoặc Cuộc gọi mở rộng. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục tương tác và thu thập thông tin liên hệ từ khách hàng một cách hiệu quả mà không vi phạm quy định của Google Adwords.

Với những giải pháp thay thế này, bạn có thể tiếp tục tận dụng sức mạnh của quảng cáo Google Adwords để tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, mặc dù không được phép hiển thị số điện thoại trực tiếp trong quảng cáo.

Một hạn chế mới của quảng cáo Google Adwords

Google đã áp đặt hạn chế không cho phép đặt số điện thoại trong quảng cáo và tiện ích mở rộng liên kết (Link extension). Mục tiêu của việc này là tránh sự nhầm lẫn cho người dùng khi click vào quảng cáo, tránh việc họ gọi điện trực tiếp thay vì được chuyển hướng đến trang web. Điều này ảnh hưởng đến các nhà quảng cáo ở Việt Nam, vốn có thói quen đặt số điện thoại trực tiếp trong nội dung quảng cáo trên Google.

Giải pháp thay thế: Sử dụng Tiện ích mở rộng cuộc gọi

Để giải quyết việc hạn chế số điện thoại của Google, bạn có thể sử dụng Tiện ích mở rộng cuộc gọi (Phone Extension) làm giải pháp thay thế. Bằng cách này, bạn vẫn có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho khách hàng thông qua cuộc gọi, nhưng không cần đặt số điện thoại trực tiếp trong quảng cáo Google.

Hạn chế số điện thoại trong quảng cáo Google Adwords

Quá trình xem xét của Google đang diễn ra

Bạn có thể vẫn thấy một số quảng cáo đang chạy với số điện thoại được hiển thị, điều này là do quá trình xem xét của Google đang tiếp tục. Tuy nhiên, các quảng cáo Google mới sẽ gần như bị từ chối nếu chứa số điện thoại và bạn sẽ phải sửa đổi nội dung quảng cáo để được chấp thuận.

Dù quảng cáo Google Adwords hạn chế hiển thị số điện thoại trong quảng cáo, bạn không cần lo lắng. Vẫn có những giải pháp để bạn tương tác và thu thập thông tin liên hệ từ khách hàng một cách hiệu quả. Thay vì hiển thị số điện thoại trực tiếp, bạn có thể sử dụng các phần mở rộng quảng cáo khác như Liên hệ thông qua biểu mẫu hoặc Cuộc gọi nút nhấp vào. Điều này giúp bạn tiếp tục tận dụng sức mạnh của quảng cáo Google Adwords và thu thập thông tin liên hệ từ khách hàng một cách thuận tiện. Đừng để hạn chế số điện thoại này làm trở ngại, hãy tìm những giải pháp thay thế để tăng cường tương tác và tối ưu chiến dịch quảng cáo của bạn.

 

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop