Hàm RATE, Hàm tính lãi suất trong Excel

Sử dụng hàm RATE để tính lãi suất theo chu kỳ của một khoản cho vay hoặc đầu tư.

Cú pháp: =RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type])

Trong đó:

 • Nper: là tổng số kỳ chi trả.
 • Pmt: là số tiền chi trả (hay thu về) trong mỗi kỳ, cố định trong suốt giai đoạn.
 • Pv: là giá trị hiện tại .
 • Fv: là giá trị tương lai hoặc cần bằng tiền mặt mà ta muốn tìm sau lần chi trả cuối cùng. Nếu Fv không có thì phải cho có Pmt.
 • Type: bằng 1 nếu số tiền trả đầu kỳ, bằng 0 nếu cuối kỳ.

Ví dụ:

Cho dữ liệu như sau:

Hãy tính lãi suất tháng và năm mà khách hàng phải chịu.

 • Tính lãi suất tháng: Tại ô G3 các bạn nhập: =Rate(D3*12,-F3,E3) → Enter và sao chép công thức cho các dòng còn lại.  Lưu ý: Pmt phải nhập với dấu âm do đây là số tiền phải bỏ ra.

Kết quả:

 • Tính lãi suất năm: Tại ô H3 các bạn nhập: = G3*12 → Enter và sao chép công thức cho các dòng còn lại.

Kết quả:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học SM90 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Siêu Marketing. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: sieumarketing.com

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop