Hàm NETWORKDAYS và cách dùng hàm NETWORKDAYS trong Excel

Hàm NETWORKDAYS trả vềtổng số ngày làm việc trừ ngày nghỉ Lễ và ngày cuối tuần. Nó là công cụ thường xuyên được sử dụng trong công việc tính lương cho nhân viên một tổ chức, doanh nghiệp.

Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_day, end_day, [holidays]).

Trong đó:

 • start_day: Ngày bắt đầu.
 • end_day: Ngày kết thúc.
 • [holidays]: Những ngày nghỉ.

Ví dụ

1/ Sử dụng hàm =NETWORKDAYS(C4;D4), tính số ngày làm việc của nhân viên.

2/ Nếu nhân viên có 1 ngày nghỉ trong tháng, dùng công thức:=NETWORKDAYS(C5;D5;E5)

3/ Giả sử trong tháng có 2 ngày nghỉ Lễ thì số ngày làm việc của nhân viên được tính theo công thức: =NETWORKDAYS(C6;D6;A9:A10)

Bạn cũng có thể xem thêm các bài cùng chủ đề khác như:

Hàm đếm số ngày làm việc không tính ngày nghỉ tuần và ngày lễ
Cách tính số ngày làm việc, ngày nghỉ trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop