Hàm liên quan đến cơ sở dữ liệu trong Excel (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)

Excel có những hàm tiên tiến hơn so với những hàm quen thuộc như SUM, COUNT, AVERAGE, gồm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, mang lại nhiều tiện ích hơn trong quá trình sử dụng.

Các minh hoạ trong bài sẽ dựa trên hình sau:

ham-dsum-dcount-daverage-trong-excel

Bảng trên với khu vực dữ liệu từ A1 đến C6 như một cơ sở dữ liệu thu nhỏ, nơi bạn có thể thực hiện những tính toán như cộng, đếm, lấy giá trị trung bình cho các cột số, chẳng hạn cột Amount.

Hàm cơ sở dữ liệu trong Excel được thảo luận trong bài này đều tuân theo một format cho các đối số như sau:

+ Đối số thứ nhất: phạm vi chứa cơ sở dữ liệu

+ Đối số thứ hai: cột sẽ áp dụng các phép toán như cộng, lấy trung bình, hoặc đếm

+ Đối số cuối cùng: phạm vi chứa các điều kiện cần thiết cho việc tính toán

Qua ví dụ trên hình ảnh minh hoạ, ta có thể thấy:

+ Phạm vi điều kiện có thể chỉ là 1 cột (G1:G2) với yêu cầu cụ thể là các dòng có giá trị Amount nằm trên 2000

+ Có thể xác định điều kiện trên nhiều cột (G8:H9)

+ Hoặc có thể phối hợp các điều kiện AND và OR (G13:H15)

Excel cũng cung cấp một dãy hàm với chức năng tương tự như các hàm cơ sở dữ liệu này như SUMIFS, SUMPRODUCT, và các bạn có thể tìm hiểu qua những bài viết sau:

SUMIFS

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop