Hàm FILTER trong Excel – Cách lọc dữ liệu một cách nhanh chóng

Bạn có thể dễ dàng lọc dữ liệu theo yêu cầu với hàm FILTER, hàm này xuất hiện trong Excel 365. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng hàm FILTER kèm theo các ví dụ cụ thể.

Hàm Filter lọc dữ liệu trong Excel

Xem thêm: AutoFilter trong Excel để lọc dữ liệu

Cách sử dụng và cú pháp của hàm FILTER

Cú pháp cho hàm FILTER là:

=FILTER (array, include, [if_empty])

Các thành phần gồm:

 • array, nơi bạn cần lọc dữ liệu
 • include, mảng các giá trị boolean quyết định dữ liệu nào được chọn
 • [if_empty], giá trị xuất hiện khi không có dữ liệu thỏa mãn (tùy chọn)

Một số điểm cần lưu ý:

 • Hàm FILTER đặc biệt vì tính chất động, tự động cập nhật khi dữ liệu gốc được thay đổi
 • Để tránh lỗi, mảng dữ liệu nguồn và điều kiện lọc include phải có cùng số dòng
 • Trong trường hợp sử dụng dữ liệu từ Workbook khác, cần mở Workbook đó, nếu không sẽ xuất hiện lỗi #REF!

Các ví dụ áp dụng hàm FILTER

Lọc với một điều kiện

Tại ví dụ trên hình ảnh, công thức ở ô G5 được thể hiện là:

=FILTER(B5:D13,D5:D13=H2,"Không tìm thấy")

Đây có thể được hiểu là tìm và lọc các dòng trong vùng B5:D13 nếu như cột D chứa giá trị ‘Red’.

Để hiệu chỉnh công thức (điều kiện trực tiếp), ta có thể viết:

=FILTER(B5:D13,D5:D13="Red","Không tìm thấy")

Tuy vậy, không nên viết điều kiện trực tiếp để tránh phải chỉnh sửa thường xuyên công thức, thay vào đó, việc tham chiếu tới một ô ngoài giúp công thức linh hoạt hơn.

Lọc với nhiều điều kiện

Ta có thể áp dụng nhiều tiêu chí lọc trong hàm FILTER. Mặc định ta muốn chọn các dòng từ vùng B5:D13 với hai điều kiện sau:

 • Cột D phải có giá trị là ‘Red’
 • Cột C có giá trị phải từ 80 trở lên

Công thức áp dụng:

=FILTER(B5:D13,(D5:D13=H2)*(C5:C13>=80),"Không tìm thấy")

Bài viết Bí kíp võ lâm 2: SUMPRODUCT thần chưởng sẽ giới thiệu chi tiết về cách hiểu biểu thức (D5:D13=H2)*(C5:C13>=80).

Để hiểu rõ hơn về nội dung, bạn có thể xem video chi tiết dưới đây và nhớ là đừng bỏ lỡ những bài học tiếp theo từ Siêu Marketing!

Link đến Video

[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/dEDmfBinFTU” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]
Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop