Giới thiệu hàm SUMPRODUCT – Phần 1

Xin chào mọi người,

Hôm nay, sieumarketing.com trình bày loạt bài viết về Excel dành cho kế toán với chủ đề: “Hàm SUMPRODUCT trong Excel“. Hàm này rất mạnh mẽ và có khả năng thay thế gần như tất cả các hàm khác trong công việc kế toán trên Excel. Khi nói đến kế toán trên Excel, chúng ta nên nhớ ngay đến hàm SUMPRODUCT. Liệu điều gì làm nên tầm quan trọng của nó? Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về việc áp dụng hàm SUMPRODUCT qua phần giới thiệu sau.

Nội dung trong loạt bài:

Phần 1: Giới thiệu cấu trúc hàm SUMPRODUCT, áp dụng vào việc tính toán tổng số theo điều kiện đa dạng, và so sánh với hàm SUMIFS.

Phần 2: Tính toán tổng số phát sinh của các tài khoản tổng hợp dựa vào các bút toán của tài khoản chi tiết.

Phần 3: Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trong kế toán kho.

Phần 4: Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trong kế toán tiền lương: chế biến dữ liệu từ máy chấm công.

Cấu trúc cơ bản của hàm SUMPRODUCT là SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)

Hàm Sumproduct xử lý dữ liệu dưới dạng các mảng. Chú ý là mảng (“Array”) khác hẳn với vùng (“Range”) mà hàm SUMIFS sử dụng. Mảng mạnh mẽ hơn vì chúng ta có thể tham chiếu đến từng phần tử cụ thể trong mỗi ô, không nhất thiết là toàn bộ nội dung của ô, trong khi Range không làm được như vậy. Tuy nhiên việc sử dụng mảng lại phức tạp hơn so với vùng.

Sumproduct kết hợp giữa Tổng (SUM) và Tích (PRODUCT). Nói cách khác, khi điều kiện nào đáp ứng được thì tổng các giá trị thỏa điều kiện đó sẽ được tính toán.

Ứng dụng 1: Tính tổng dựa trên nhiều điều kiện, so sánh với hàm SUMIFS

Bài toán: Với bảng số liệu từ vùng A1:E9, yêu cầu tính tổng tiền Nợ cho tài khoản 1111 (G6) trong khoảng thời gian từ ngày đến ngày (H3 và H4) bằng hai phương pháp:

Phương pháp 1: ô H6 ứng dụng hàm SUMPRODUCT

Phương pháp 2: ô H7 ứng dụng hàm SUMIFS

Các bước thực hiện:

Sử dụng hàm SUMIFS, ta phân tích hàm như sau:

Khu vực sum_range chính là E2:E9, nơi cần tính tổng số.

 • Criteria_range1: Khu vực điều kiện thứ nhất, cột TK Nợ (C2:C9)
 • Criteria1: Điều kiện thứ nhất trong Criteria_range1, là ô G6
 • Criteria_range2: Khu vực điều kiện thứ hai, cột Ngày (A2:A9)
 • Criteria2: Điều kiện thứ hai trong Criteria_range2, là ô H3, tức là >=H3
 • Criteria_range3: Khu vực điều kiện thứ ba, là cột Ngày (A2:A9)
 • Criteria3: Điều kiện thứ ba trong Criteria_range3, là ô H4, tức là <=H4 (do giá trị ngày có hai giá trị nên cần hai điều kiện)

Phân tích hàm SUMPRODUCT như sau:

 • Array1: E2:E9 là khu vực tính tổng
 • Array2: Vùng chứa TK Nợ với giá trị là 1111
 • Array3: Vùng chứa Ngày, với giá trị >=H3
 • Array4: Vùng chứa Ngày, với giá trị <=H4

*** Kết luận:

 • Kết quả thu được từ cả 2 hàm là như nhau => Chúng hoạt động giống hệt nhau trong trường hợp cụ thể này (điều kiện cụ thể và đối tượng trong Array có thể xác định).
 • Cách biểu diễn điều kiện trong hàm SUMIFS rõ ràng, phân biệt rõ từng thành phần, ngược lại Array trong SUMPRODUCT tích hợp cả Range và Criteria thành một.
 • Chú ý khi đặt điều kiện dạng >=, <= với hàm SUMIFS cần phải đặt trong dấu nháy kép và nối với Criteria bằng dấu &, còn với hàm SUMPRODUCT có thể sử dụng trực tiếp.
 • Ở đây ta thấy SUMPRODUCT tương đương với SUMIFS về độ dài và logic thuyết phục, tức là SUMPRODUCT hoàn toàn có khả năng thế chỗ cho SUMIFS.

Như vậy, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào những ứng dụng khác của hàm SUMPRODUCT để tiếp tục khám phá thêm về những khả năng mạnh mẽ của nó.

Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop