Danh sách phím tắt word cần thiết cho người làm công tác kế toán – Học Excel Online Miễn Phí

Dành cho những người kế toán, việc sử dụng Word là phần không thể thiếu trong mỗi ngày làm việc. Thao tác nhanh và hiệu quả hơn trên Word có thể được thực hiện qua việc sử dụng các tổ hợp phím tắt. Trang Siêu Marketing xin giới thiệu một loạt các tổ hợp phím tắt “thần thánh” để hỗ trợ công tác kế toán thường ngày của bạn.

Những tổ hợp phím tắt dùng để tạo, chỉnh sửa và lưu văn bản

Ctrl + N Tạo một tài liệu mới
Ctrl + O Mở một tài liệu đang tồn tại
Ctrl + S Lưu lại tài liệu đang làm việc
Ctrl + C Chép nội dung văn bản
Ctrl + X Cắt nội dung đã chọn
Ctrl + V Dán nội dung đã sao chép hoặc cắt
Ctrl + F Mở hộp thoại tìm kiếm nội dung
Ctrl + H Mở hộp thoại thay thế nội dung
Ctrl + P Mở hộp thoại để in tài liệu
Ctrl + Z Trả lại trạng thái tài liệu trước khi thực hiện lệnh cuối
Ctrl + Y Khôi phục lại tình trạng tài liệu trước khi sử dụng Ctrl + Z
Ctrl + F4,
Ctrl + W,
Alt + F4
Đóng tài liệu đang mở hoặc đóng chương trình Ms Word

Nhóm phím tắt để chọn đối tượng hoặc văn bản

Shift + → Chọn ký tự đằng sau
Shift + ← Chọn ký tự đằng trước
Ctrl + Shift + → Chọn từ liền kề phía sau
Ctrl + Shift + ← Chọn từ liền kề phía trước
Shift + ↑ Chọn dòng văn bản ở trên
Shift + ↓ Chọn dòng văn bản ở dưới
Ctrl + A Chọn tất cả các đối tượng hoặc toàn bộ văn bản tùy vào vị trí con trỏ

Tổ hợp phím tắt được dùng để xóa văn bản hoặc đối tượng

Backspace Loại bỏ ký tự đằng trước con trỏ
Delete Xóa ký tự đằng sau con trỏ hay xóa đối tượng được chọn
Ctrl + Backspace Xóa đi từ đằng trước con trỏ
Ctrl + Delete Xóa từ phía sau con trỏ

Phím tắt để di chuyển con trỏ

Ctrl + Mũi tên trái hoặc phải Lướt nhanh qua các từ
Ctrl + Home Điều hướng con trỏ về đầu văn bản
Ctrl + End Đưa con trỏ đến phần cuối của văn bản
Ctrl + Shift + Home Chọn toàn bộ văn bản từ vị trí hiện tại về đầu tài liệu
Ctrl + Shift + End Chọn văn bản từ vị trí hiện tại đến cuối tài liệu

 

Tổ hợp phím tắt để định dạng văn bản

Ctrl + B Áp dụng định dạng chữ đậm
Ctrl + D Mở cửa sổ điều chỉnh kiểu font
Ctrl + I Áp dụng chữ nghiêng cho văn bản
Ctrl + U Gạch chân cho văn bản
Ctrl + E Canh giữa văn bản được chọn
Ctrl + J Canh đều thẳng hàng cho đoạn văn bản được chọn
Ctrl + L Canh lề trái cho đoạn văn bản được chọn
Ctrl + R Canh lề phải cho đoạn văn bản được chọn
Ctrl + M Thực hiện định dạng lề cho dòng đầu tiên của văn bản
Ctrl + Shift + M Loại bỏ định dạng lề đã áp dụng cho dòng đầu
Ctrl + T Thực hiện định dạng lìa cho các dòng sau dòng đầu tiên của đoạn văn
Ctrl + Shift + T Loại bỏ định dạng lìa đã áp dụng cho các dòng sau dòng đầu
Ctrl + Q Loại bỏ hết các định dạng canh chỉnh đã áp dụng cho đoạn văn
Ctrl + Shift + C Chép định dạng của khu vực dữ liệu có sẵn mà bạn muốn sao chép. Ctrl + Shift + V Dán định dạng đã chép được vào vùng dữ liệu đã chọn.

Những phím tắt chức năng Menu & Toolbars

Alt, F10 Kích hoạt menu lệnh.
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab Chuyển đổi giữa các thanh menu và công cụ ngay lập tức sau khi thanh Menu được kích hoạt.
Tab, Shift + Tab Di chuyển đến các tính năng tiếp theo trên thanh công cụ.
Enter Kích hoạt lệnh mà menu hoặc thanh công cụ đang chọn.
Alt + Spacebar Hiện thị menu hệ thống.
Home, End trong các Menu phụ. Chọn lệnh đầu tiên hoặc lệnh cuối cùng.

Tạo chỉ số trên và chỉ số dưới

Ctrl + Shift + = Tạo chỉ số trên, ví dụ: M
Ctrl + = Tạo chỉ số dưới, ví dụ HO

Xử lý bảng biểu

Di chuyển đến và chọn nội dung của ô tiếp theo hoặc tạo dòng mới nếu đang ở ô cuối cùng của bảng
Shift + Tab Di chuyển đến và chọn nội dung của ô ngay trước đó
Giữ Shift kèm theo các phím mũi tên Lựa chọn nội dung của các ô liền kề
Ctrl + Shift + F8 và các phím mũi tên Mở rộng vùng chọn theo block
Shift + F8 Thu nhỏ vùng chọn theo block
Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock không được bật) Chọn tất cả nội dung của bảng
Alt + Home Chuyển đến ô đầu tiên của hàng hiện tại
Alt + End Chuyển đến ô cuối cùng của hàng hiện tại
Alt + Page Up Chuyển đến ô đầu của cột
Alt + Page Down Chuyển đến ô cuối của cột
Mũi tên lên Di chuyển lên hàng phía trên
Mũi tên xuống Di chuyển xuống hàng phía dưới

Bảng này tóm lượt gần như toàn bộ các phím tắt hay dùng vốn phổ biến trong công việc kế toán. Chỉ cần bạn nắm vững 1/3 số phím tắt này, tôi tự tin bạn sẽ xử lý văn bản cực kỳ nhanh chóng và quan trọng hơn, bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực của mình.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop