Chức năng xác định thứ hạng bằng hàm Rank trong Excel

Khi muốn biết vị trí đứng của một giá trị trong một dãy số liệu của bảng tính, ta có thể phân loại chúng bằng cách áp dụng hàm RANK.

Đối với hàm RANK trên Excel, nó cho phép trả lại thứ bậc của một giá trị cụ thể trong một tổng hợp số liệu.

Cách sử dụng

=RANK( number, ref, [order])

Thành phần bao gồm:

Number: Giá trị mà bạn cần xác định thứ hạng.
Ref: Phạm vi hoặc tham chiếu đến một dãy số cần xem xét.
Order: Số lượng xác định cách thức sắp xếp thứ hạng. (Order có giá trị là 0 hoặc 1).

*Lưu ý: Khi Order=0, hàm sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần, và khi order =1, sẽ là sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Minh họa

*Ở trường hợp sau, ta lựa chọn phân loại với Order bằng 0 tức là sắp xếp giảm dần

 – Nếu muốn xác định thứ bậc của số 6 trong dãy số dưới đây, ta áp dụng hàm RANK. 

=> Kết quả ta nhận được là:

*Trong trường hợp này, sự lựa chọn là sắp xếp tăng dần (Order =1)

=> Và đây là thành quả:

Qua rồi, chúc mọi người áp dụng thành công.

Để nắm vững kiến thức Excel từ cơ bản đến cao cấp, mời các bạn đăng ký tham gia các khóa học Excel văn phòng ngay bây giờ do những chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc giảng dạy Excel với mức giá vô cùng phải chăng.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop