Cách Xóa Hàng Dựa Trên Màu Nền Ô Trong Excel

Lọc theo màu là một công cụ hữu ích để sàng lọc dữ liệu theo màu sắc ô, cho phép bạn dễ dàng loại bỏ những hàng có màu nền cụ thể.

1. Kích hoạt Lọc cho bảng dữ liệu. Hãy truy cập vào tab Dữ Liệu trong Excel và chọn biểu tượng Lọc.


2. Chọn biểu tượng mũi tên ở cột chứa thông tin muốn lọc, mở Lọc theo Màu và lựa chọn màu ô mong muốn. Sau đó, nhấn OK để thấy hàng có màu sắc đã chọn được xác định ở đầu danh sách.
Chọn mũi tên Lọc, di chuyển đến Lọc theo Màu và chọn màu ô cần thiết

3. Đối với các ô đã được lọc theo màu, click chuột phải và từ menu xuất hiện, chọn Xóa Hàng

Chọn tùy chọn Xóa Hàng từ danh sách

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop