Cách xác định ngày nào đó là thứ mấy trong tuần

Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề sau, bạn sẽ giải quyết như thế nào?

  • Để xác định một ngày cụ thể là thứ bao nhiêu trong tuần khi chỉ sử dụng excel, bạn sẽ làm gì?
  • Bạn cần biết ngày nào đó trong tháng rơi vào thứ mấy khi bạn tạo bảng theo dõi thời gian làm việc?
  • Khi có người yêu cầu bạn chỉ ra hàm trong excel có thể xác định thứ trong tuần, bạn sẽ trả lời sao?

Bài viết này từ Siêu Marketing sẽ hướng dẫn bạn cách giải đáp các câu hỏi trên.

1, Hàm WEEKDAY

1 - hàm đổi ngày sang thứ
1 – hàm đổi ngày sang thứ

Serial_number trong hàm WEEKDAY chính là ngày mà chúng ta muốn tìm hiểu thứ trong tuần.

Return_type là các lựa chọn cho kết quả trả về của hàm WEEKDAY. Điều này là do excel cung cấp nhiều phương thức quy ước về thứ khác nhau. Dưới đây là mô tả ba phương thức thông dụng:

2 - hàm đổi ngày sang thứ
2 – hàm đổi ngày sang thứ

Phương thức 1 là lựa chọn mặc định của hàm WEEKDAY (tức là nếu không chỉ rõ giá trị Return_type, hàm sẽ hiểu rằng Return_type = 1).

Tuy nhiên, với hàm này, vẫn chưa thể thấy ngày trong tuần dưới dạng “Chữ / Text” mà chúng ta quen thuộc, mà chỉ thấy dưới dạng “Số / Number” mà hàm WEEKDAY đưa ra.

Chính vì vậy, để tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm CHOOSE để phối hợp cùng hàm WEEKDAY

2. Hàm CHOOSE

3 - hàm đổi ngày sang thứ
3 – hàm đổi ngày sang thứ

Vì hàm WEEKDAY cho ra kết quả từ 1 đến 7, hàm CHOOSE sẽ có 7 lựa chọn value tương ứng.

Bạn có thể thay thế value1 = $I$4 bằng “Chủ nhật”, value2 = $J$4 bằng “Thứ hai” và cứ thế đối với các ngày còn lại.

* Lưu ý 1: khi sử dụng hàm Weekday với Return_type = 2, bạn cần sử dụng hàm Choose như sau:

4 - hàm đổi ngày sang thứ
4 – hàm đổi ngày sang thứ

* Lưu ý 2: khi sử dụng hàm Weekday với Return_type = 3, bạn cần áp dụng hàm Choose như sau:

5 - hàm đổi ngày sang thứ
5 – hàm đổi ngày sang thứ

Do hàm Choose khởi đầu từ giá trị 1, khi index_num = 0 (hàm Weekday có Return_type = 3) sẽ xảy ra lỗi không xác định.

Để giải quyết vấn đề này, cần xét trường hợp trả về của hàm Weekday là 0 trước, rồi mới sử dụng hàm Choose(Weekday(…)) như thông thường.

—–

Để cải thiện kỹ năng Excel trong lĩnh vực kế toán tiền lương và nhân sự, bạn có thể tham gia khóa học

TL01 – Ứng dụng EXCEL VBA trong TIỀN LƯƠNG – NHÂN SỰ

Khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức về kế toán tiền lương, quản lý nhân sự cũng như cách sử dụng Excel kết hợp VBA để xử lý công việc một cách tối ưu hơn.

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop