Cách xác định mức độ tăng trưởng trung bình và hàng năm sử dụng Excel

Xác định tỷ suất tăng trưởng năm trong Excel

Để xác lập tỷ suất tăng trưởng năm trong Excel, bạn cần dùng công thức sau: = ((Giá trị Kết thúc / Giá trị Bắt đầu) ^ (1 / (thời gian – 1)) -1. Áp dụng công thức này có thể thực hiện như bước dưới đây:

1. Chọn một ô trống, giả sử là C6, gõ công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) – 1, sau đó ấn Enter. Mời bạn xem hình dưới:

Chú ý: Trong công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) -1, B11 đại diện cho giá trị cuối cùng, B2 là giá trị khởi điểm, 10 là thời gian từ điểm đầu đến điểm cuối, bạn có thể điều chỉnh các số liệu này theo nhu cầu.

2. Điều chỉnh ô vừa nhập công thức (ví dụ C6), click vào Percent Style ở tab Home để chuyển sang định dạng phần trăm, rồi thay đổi số lượng số thập phân bằng cách bấm Increase Decimal hay Decrease Decimal. Cần xem hình dưới đây:

Kiểm tính tỷ suất tăng trưởng năm qua hàm XIRR trong Excel

Thực tế, hàm XIRR giúp chúng ta kiểm tính dễ dàng tỷ suất tăng trưởng năm trong Excel, điều này yêu cầu bạn phải tạo ra một bảng mới với giá trị đầu và cuối.

1. Bạn cần tạo một bảng với giá trị bắt đầu và kết thúc như hình dưới

Chú ý: Ở ô B30, hãy nhập = B2, ở ô C30, hãy nhập = A2, ô B31 là = -B11, và ô C31 là = A11, hoặc bạn cũng có thể nhập trực tiếp dữ liệu ban đầu vào bảng này. Đừng quên thêm dấu âm phía trước giá trị cuối cùng.

2. Chọn ô trắng dưới bảng, nhập công thức = XIRR (B30: B31, C30: C31), rồi ấn Enter.

3. Để chuyển đổi kết quả sang định dạng phần trăm, chọn ô chứa hàm XIRR, click vào Percent Style trên tab Home và sau đó điều chỉnh số lượng số thập phân bằng cách bấm Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Hãy xem hình dưới:

Để kiểm toán mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong excel, thông thường ta cần tính tỷ suất tăng trưởng của từng năm với công thức = (Giá trị kết thúc – Giá trị ban đầu) / Giá trị ban đầu, và sau đó tính giá trị trung bình của các tỷ suất này. Quy trình có thể được thực hiện như sau:

1. Bạn nên nhập công thức = (B3-B2) / B2 vào ô trống C3 cạnh bảng đầu tiên, rồi kéo xuống từ C3 tới C11.

2. Lựa chọn phạm vi C3:C11, click vào nút Percent Style trong tab Home và tiếp tục điều chỉnh số thập phân với Increase Decimal hay Decrease Decimal. Nhìn vào hình minh họa trên.

3. Công thức để tính giá trị trung bình của tỷ suất tăng trưởng qua các năm là = AVERAGE(C3: C11) trong ô C12, sau đó ấn Enter.

Hy vọng rằng bài viết này mang lại kiến thức cần thiết để bạn biết cách tính mức tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel một cách dễ dàng và hiệu quả.

Để sử dụng Excel hiệu quả trong công việc, chúng ta cần không chỉ hiểu sâu các hàm tính toán mà còn phải thông thạo cách dùng các công cụ của Excel. Các hàm chức năng cao cấp như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… và các công cụ thường xuyên sử dụng như Data validation, Conditional formatting, Pivot table… đều có thể được học qua các khóa học.

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop