Cách thức lọc dữ liệu theo tiêu chí độc nhất – áp dụng hàm Unique và Filter

Bài viết dưới sự chia sẻ của Siêu Marketing, giúp bạn biết cách làm thế nào để lọc ra những dữ liệu không trùng lặp dựa theo tiêu chí nhất định bằng việc phối hợp hai hàm Unique và Filter.

Lọc duy nhất theo điều kiện
Lọc duy nhất theo điều kiện

Đối với yêu cầu phải lọc thông tin không lặp lại theo một tiêu chí cụ thể, ta có phương án tái sử dụng chung là dùng hàm Filter của Excel 365 để thực hiện sàng lọc trước, sau đó tùy theo yêu cầu xử lý thông tin tiếp theo, người dùng có thể tích hợp thêm hàm Unique nhằm trích xuất dữ liệu không trùng lặp.

Bộ công thức được áp dụng trong ví dụ minh họa là:

=UNIQUE(FILTER(B5:B16,C5:C16=E4))

Trong công thức đã nêu, chức năng của hàm FILTER là sàng lọc thông tin dựa vào điều kiện tại cột “Nhóm”. Điều này được chỉ ra bởi đối số thứ hai trong hàm FILTER khi C5_C16=E4. Kết quả của việc so sánh này sẽ xuất hiện dưới dạng một chuỗi các giá trị TRUE và FALSE:

{TRUE;FALSE;TRUE;TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE}

Hàm Filter tiếp đến sẽ chọn ra các hàng trong phạm vi B5:B16 tương ứng với các giá trị TRUE đã có, vì thế kết quả ta nhận được sẽ là

{"Đỏ";"Xanh";"Xanh";"Đỏ";"Xanh lam"}

Tại bước này, khi dữ liệu đã được hàm FILTER chuẩn bị sẵn sàng, hàm Unique sẽ hoàn thành việc của mình bằng cách lọc lấy những giá trị không trùng lập, và kết quả chúng ta nhận được cuối cùng là:

{"Đỏ";"Xanh";"Xanh lam"}

Nếu muốn lọc dữ liệu dựa trên số lần xuất hiện trong phạm vi cụ thể, hãy xem xét bài viết:

Lọc độc đáo dựa theo số lần xuất hiện trong cột

Xem thêm các bài viết khác liên quan tới chủ đề này:

Cách dùng hàm FILTER để thu hẹp dữ liệu

Loại bỏ dòng rỗng thông qua hàm FILTER

Sử dụng hàm FILTER để tách dữ liệu theo khoảng thời gian nhất định

 

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop