Cách thức hoạt động của hàm COUNTIF: Bí quyết để đếm các ký tự trong chuỗi

Xin chào mọi người, bài viết hôm nay từ Siêu Marketing sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách ưng dụng hàm COUNTIF đối với việc đếm các ký tự cụ thể trong một dãy ký tự.

Dưới đây là một ví dụ:

Yêu cầu 1: Đếm xem có bao nhiêu người mang tên Anh trong bảng danh sách này?

Phương pháp giải quyết:

* Xét về mặt logic:

Các cá nhân có tên là Anh sẽ có tên họ kết thúc bằng chữ “Anh”

=> Tính toán số lượng các ô nào kết thúc bởi ANH

* Áp dụng công thức:

Vì cần đếm theo điều kiện nên ta sử dụng hàm COUNTIF. Trường hợp này sẽ không giải quyết được bằng hàm count thông thường.

Range = “A1:A6” là khu vực cần được đếm

Criteria =”*Anh” với ý nghĩa là dữ liệu cần kết thúc bằng “Anh”. Dấu * trước từ Anh biểu thị điều này

Hàm cho ra kết quả là =2

Ghi chú: Trong ví dụ trình bày, ô A6 với tên “Lê Anh Lâm” cũng chứa tên “Anh” nhưng vì nó nằm ở giữa họ và tên nên không được tính vào.

Yêu cầu 2: Đếm số người có tên đệm TÙNG

* Phân tích logic:

Người nào có tên đệm “Tùng” sẽ có chữ “Tùng” ở giữa dãy ký tự.

=> Cả trước và sau chữ Tùng đều cần phải có các ký tự khác.

Tuy nhiên vấn đề là chữ Tùng có thể là tên, do đó chúng ta phải loại trừ những trường hợp đó.

* Cách sử dụng hàm

Hàm thứ nhất: Đếm người có tên hoặc tên đệm là Tùng

Range = A1:A6

Criteria = “*Tùng*” với dấu * đảm bảo rằng cả trước và sau Tùng đều có ký tự

Hàm thứ hai: Đếm người có tên Tùng

Chúng ta sẽ sử dụng con đường tương tự như yêu cầu đầu tiên.

=> Kết hợp hai hàm để đưa ra kết quả cuối cùng:

Kết quả cuối cùng:

Hàm COUNTIF là một công cụ hữu ích khi ta cần tính toán số lượng ký tự cụ thể trong một chuỗi.

Công cụ này thường xuyên được sử dụng trong công tác quản lý nhân sự (theo tên hay vị trí công việc), trong ngành kế toán, marketing (phân loại theo số điện thoại hay thông tin của khách hàng, tên, email…).

Quy trình sử dụng hàm COUNTIF trong Excel rất nhẹ nhàng và dễ ghi nhớ. Mọi người hãy thực hành thường xuyên để có thể áp dụng vào công việc thực tế của mình nha.

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop