Cách thức cơ bản nhất để tính tổng trong Excel

Việc tính tổng là một kỹ thuật cơ bản nhưng cũng rất đa dạng trong việc ứng dụng. Hãy cùng khám phá các phương pháp tính tổng phổ biến trong Excel dành cho người mới qua bài viết dưới đây cùng Siêu Marketing:

Cách sử dụng toán tử “+” để tính tổng

Bạn có thể bắt đầu với cách đơn giản nhất để tính tổng trong Excel, đó là áp dụng toán tử “+” cho các ô mà bạn muốn tính tổng. Công thức sử dụng như sau:

Chú ý: Cần đảm bảo rằng các giá trị phải là số (Number) hoặc là tham chiếu tới (reference) các ô chứa giá trị số (Number).

Minh họa cho cách 1:

Khi sử dụng cách này, bạn có thể gặp các lỗi sau:

 1. Lỗi #VALUE! xuất hiện nếu các số hạng không phải là số.
 2. Lỗi #N/A xảy ra nếu có phép cộng với giá trị #N/A.

Tính tổng với hàm SUM

Hàm SUM được thiết kế để tính tổng các đối số nhập vào. Cú pháp của hàm SUM như sau:

Dưới đây là chi tiết:

 • Giá trị 1, giá trị 2… là các số hạng mà bạn muốn tính tổng, có thể bao gồm số, tham chiếu hoặc kí tự… Excel sẽ tự loại bỏ các giá trị logictham chiếu đến kí tự.
 • Các đối số nằm trong dấu [] không là bắt buộc nhập.

Xem sự khác nhau khi dùng hàm SUM thay vì toán tử “+” qua hình minh họa sau đây:

So với cách 1, khi dùng hàm SUM, có một số điểm khác biệt như:

 • Hàm SUM không tính ô chứa giá trị TEXT trong phép tính.
 • Hàm SUM cũng có thể được sử dụng với tên vùng (name range).

Chú ý: Công thức trong ô C6 và E6 đều để tính tổng giá trị “nam” và các tham chiếu ô số. Tuy ô C6 sử dụng tham chiếu dưới dạng range nên Excel bỏ qua khi tính toán, trong khi đó giá trị tại ô E6 là nhập trực tiếp và được xem là một giá trị cụ thể, nên Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!

Áp dụng chức năng AutoSum

Chức năng AutoSum giúp bạn đặt nhanh công thức tổng cho một khu vực chỉ với vài bước đơn giản.

Bạn có thể thực hiện như sau để sử dụng AutoSum:

Bước 1: Lựa chọn khu vực mong muốn tính tổng và vị trí để đặt kết quả.

Bước 2: Kích hoạt chức năng AutoSum.

Kết quả nhận được:

Những hướng dẫn trên đây là những kiến thức căn bản và thường xuyên được sử dụng để hỗ trợ bạn trong quá trình nghiên cứu. Một lời khuyên là hãy dành nhiều thời gian để học tập và thực hành nhằm nâng cao kỹ năng của bạn. Chúc bạn học tốt và thành công!

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop