Cách sử dụng ký số La Mã thông qua hàm Excel

Bạn cần biết hàm nào để đánh dấu số thứ tự bằng ký hiệu La Mã trong Excel không? Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ROMAN để thực hiện việc này ngay dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng hàm ROMAN để định dạng số La Mã

Khái niệm

Hàm ROMAN trong Excel giúp bạn chuyển đổi các con số Ả Rập thông thường (1, 2, 3, 4, 5…) sang dạng ký số La Mã (I, II, III, IV, V…) dưới hình thức văn bản.

Công thức cần thiết

Bạn có thể áp dụng công thức của hàm ROMAN theo cách sau:

Có các kiểu chuyển đổi được liệt kê như sau:

0, TRUE hoặc không điền gì – kiểu thông dụng

1, 2, 3 kiểu gọn gàng

4 hoặc FALSE – kiểu đơn giản

Lưu ý rằng với những số âm hoặc số lớn hơn 3999 thì kết quả thu được sẽ là #VALUE!

Các ví dụ minh họa

Để chuyển số 499 sang dạng La Mã, chúng ta có thể dùng một trong số các công thức sau đây:

=ROMAN(499,0) => CDXCIX

=ROMAN(499,1) => LDVLIV

=ROMAN(499,2) => XDIX

=ROMAN(499,3) => VDIV

=ROMAN(499,4) => ID

Quan hệ giữa kí tự chữ và số La Mã

Nếu bạn muốn tự đánh số La Mã mà không cần sử dụng hàm Excel, hãy ghi nhớ sự tương ứng giữa chữ và số, ví dụ 1 tương ứng với I, 5 là V, 10 là X, … Ngoài ra, liệu số La Mã và ký tự chữ cái có giống nhau trên bàn phím không? Bạn hoàn toàn có thể xác nhận điều này thông qua hàm EXACT:

Hàm đánh số thứ tự la mã - hàm ROMAN
Hàm đánh số thứ tự la mã – hàm ROMAN

Lưu ý rằng hàm ROMAN sẽ trả về giá trị dưới dạng TEXT, không thích hợp để thực hiện các phép tính toán. Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải dùng số La Mã trong tính toán, hãy nhớ thực hiện các phép toán trước rồi mới chuyển đổi số sau.


Để mở rộng kiến thức, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel

Phương pháp chuyển đổi âm lịch sang dương lịch bằng VBA

Thông tin chi tiết về hàm ROMAN trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop