Cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

Nắm rõ hàm tìm kiếm trong Excel là điều thiết yếu đối với những ai thường xử lý dữ liệu. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn về hai hàm tìm kiếm thường được dùng: Vlookup và Hlookup.

 1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP dùng để tìm một giá trị ở cột đầu tiên của bảng tham chiếu và trả về giá trị ở cột được chỉ định.

Cách sử dụng:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_Num,Range_lookup)

Các thành phần trong hàm:

 • Lookup_value: giá trị cần tìm so sánh với cột đầu của bảng.
 • Table_array: địa chỉ bảng tham chiếu, không bao gồm tiêu đề.
 • Col_index_Num: số thứ tự của cột chứa giá trị cần lấy, đếm từ cột thứ nhất là 1.
 • Range_lookup: cách tìm kiếm giá trị (+0 cho bảng chưa sắp xếp, +1 cho bảng đã sắp xếp).

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

Để tra cứu giá trị mức thưởng và lấy ra Học Bổng tương ứng từ bảng tham chiếu, bạn thực hiện như sau:

Ví dụ: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) lưu ý việc sử dụng dấu ; hay , phụ thuộc vào phiên bản Excel đang dùng.

Trong đó:

 • K6: Cột mức thưởng cần so sánh.
 • $A$12:$B$14: Địa chỉ bảng tham chiếu tuyệt đối.
 • 2: Số thứ tự cột chứa Học Bổng.
 • 0: Bảng tham chiếu chưa được sắp xếp.

Đây là kết quả bạn nhận được:

2. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP tìm một giá trị trên hàng đầu của bảng và trả kết quả trong hàng xác định.

Cách sử dụng:
HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_Num,Range_lookup)

Các thành phần của hàm:

 • Lookup_value: giá trị để tìm kiếm trong hàng đầu của bảng tham chiếu.
 • Table_array: địa chỉ bảng không kèm theo cột tiêu đề.
 • Row_index_Num: số thứ tự hàng chứa dữ liệu cần tìm.
 • Range_lookup: phương pháp tìm kiếm, +0 cho hàng chưa sắp xếp và +1 cho hàng đã sắp xếp.

Ví dụ minh hoạ:

Để tìm kiếm Mã đơn vị và lấy Đơn vị tương ứng từ bảng, thực hiện như sau:

Công thức: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

 • A2:A4: Địa chỉ Mã đơn vị.
 • $A$6:$D$7: Khoảng bảng tham chiếu chính xác.
 • 2: Số thứ tự hàng chứa Đơn vị.
 • 1: Bảng tham chiếu được sắp xếp.

Kết quả bạn sẽ nhận được như sau:

Để áp dụng Excel hiệu quả vào công việc, chúng ta cần thông thạo không chỉ các hàm mà còn phải khéo léo sử dụng các công cụ của Excel như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… và các công cụ hữu ích khác như Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Khóa học SM90 – Excel từ cơ bản đến chuyên gia của Siêu Marketing sẽ giúp bạn tiếp thu toàn bộ kiến thức này. Hệ thống đang có khuyến mãi đặc biệt cho những bạn đăng ký mới. Xem thông tin chi tiết tại: sieumarketing.com

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop