Cách nối thông tin từ hai bảng dữ liệu bằng SQL trong Excel

Bạn đã từng nghe về việc ghép nối hai bảng tính dựa vào một cột thông tin chung, đúng không? Hãy cùng khám phá cách thức để hợp nhất chúng một cách dễ dàng qua điều kiện đã đề ra trong bài viết sau đây về SQL trên Excel, nhớ đón xem tại Siêu Marketing nhé.

Các bước tiến hành

Để việc kết nối thông tin của bạn trở nên nhanh chóng mà không cần sử dụng mã VBA, hãy bắt đầu bằng việc tải và cài đặt Add ins-Siêu Marketing.

Sự hiểu biết về câu lệnh JOIN trong SQL trên Excel

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-1

Dưới đây là bảng thông tin về nhân sự mẫu.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-2

 

Khái niệm “INNER JOIN”

Định nghĩa

Câu lệnh “INNER JOIN” trả về các bản ghi có giá trị phù hợp từ cả hai bảng.

Có nghĩa là chỉ giữ lại những dữ liệu trùng khớp trong cả hai bảng tại cột [Mã nhân viên], loại bỏ những thông tin không ghép nối được.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-3

Cách viết câu lệnh

Tìm hiểu “LEFT JOIN” trong SQL trên Excel

Ý nghĩa cơ bản

Câu lệnh “LEFT JOIN” cho phép bạn lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng bên trái cùng với những bản ghi tương ứng từ bảng bên phải, những bản ghi không tìm thấy thông tin từ bảng bên phải sẽ hiển thị là rỗng.

Lấy ra tất cả dữ liệu từ bảng bên trái và thông tin khớp từ bảng bên phải, còn nếu bảng bên phải không có dữ liệu matching, thông tin đó sẽ để trống.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-4

Cách sử dụng

Kiến thức về “RIGHT JOIN”

Giải thích thuật ngữ

Câu lệnh “RIGHT JOIN” sẽ trả về toàn bộ dữ liệu từ bảng bên phải cùng với các bản ghi liên quan từ bảng bên trái, dữ liệu không liên kết được sẽ hiển thị là rỗng.

Trái ngược với LEFT JOIN, RIGHT JOIN sẽ lấy hết thông tin [Mã nhân viên] từ bảng bên phải và thông tin tương ứng từ bảng bên trái. Nếu không có dữ liệu từ bảng bên trái thì sẽ là giá trị rỗng.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-5

Cú pháp cần nhớ

Kết hợp các câu lệnh để tạo FULL JOIN

Để ghép toàn bộ thông tin từ hai bảng, khi Excel không hỗ trợ câu lệnh FULL JOIN, không cần lo lắng, chúng ta có thể dùng sự kết hợp của “LEFT JOIN” với “RIGHT JOIN” và từ khóa “UNION”.

Lý giải cách hoạt động

Lấy toàn bộ dữ liệu từ hai bảng khi sử dụng sự kết hợp “LEFT JOIN” và “RIGHT JOIN” với “UNION” do Excel không hỗ trợ FULL JOIN một cách trực tiếp.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-6

Chi tiết cú pháp

Đưa ra toàn bộ dữ liệu khớp nhau thông qua “INNER JOIN”

Các câu lệnh SQL được ứng dụng

Lấy ra các bản ghi từ bảng bên trái và thông tin liên quan từ bảng bên phải, dữ liệu bên phải khi không có sẽ hiển thị là rỗng với “LEFT JOIN”

Hãy xem xét sử dụng “JOIN” để thu thập toàn bộ bản ghi từ bảng bên trái cùng với những bản ghi tương ứng từ bảng bên phải, nếu không phù hợp sẽ hiển thị giá trị NULL – từ khóa “LEFT JOIN”.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-7

Từ khóa “RIGHT JOIN” giúp lấy lại mọi bản ghi từ bảng bên phải và những bản ghi khớp từ bảng bên trái. Nếu không tìm thấy, những bản ghi của bảng bên trái sẽ nằm trong cột có giá trị NULL.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-8

Lựa chọn kết hợp dữ liệu hoàn chỉnh từ cả hai bảng.

noi-du-lieu-trong-bang-su-dung-SQL-excel-9

Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về SQL thông qua các khóa học VBA Excel để nắm bắt các kỹ thuật này một cách chắc chắn.

Điều kết luận

Bài viết này của Siêu Marketing hy vọng rằng đã giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc về cách áp dụng “JOIN” để tạo ra các bảng báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác. Đó là một kỹ thuật sử dụng SQL trong Excel rất thông minh.

Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy hỗ trợ bằng cách chia sẻ để giúp mọi người biết đến nó và để Siêu Marketing tiếp tục có thêm động lực phát triển nội dung tốt hơn nữa.


Phân tách Gmail, số và chữ từ chuỗi với Add ins của Siêu Marketing

Hướng dẫn biến đổi front chữ khác biệt trong excel với Add ins của Siêu Marketing

Cung cấp hướng dẫn lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC với Add ins của Siêu Marketing

Giới thiệu cách sử dụng hàm Heounique để lọc bỏ dữ liệu trùng lặp

Hàm hiển thị thông báo trong Excel qua sử dụng Add ins của Siêu Marketing

Bảng hướng dẫn tìm kiếm tên công ty và địa chỉ dựa vào mã số thuế

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop