Cách nhân bản dữ liệu của một danh sách trong Excel

Khi làm việc với Excel, chúng ta có thể dùng chức năng Remove Duplicates để xóa đi những dữ liệu bị lặp lại. Nhưng làm thế nào nếu ta muốn thực hiện việc trái lại, như là tăng số lượng thông tin bằng cách nhân đôi, nhân ba hoặc nhiều hơn? Để biết cách làm này, mời bạn theo dõi bài viết: Cách nhân bản dữ liệu trong một danh sách trên Excel.

Cách tăng gấp đôi số lượng dữ liệu trong danh sách bằng Excel

Đây là công thức mà chúng ta sẽ áp dụng:

Bạn muốn nhân dữ liệu lên mấy lần thì thay X bằng số đó.

Ví dụ minh hoạ dưới đây:

Đặt công thức tại vị trí B4 nhằm mục đích nhân số lần thông tin từ A4:A13 lên 5 lần:

=INDEX($A$4:$A$13,ROUNDUP(ROW(A1)/5,0))

Kéo công thức này xuống các ô dưới và ta sẽ thu được kết quả như sau:


Xem các bài viết khác liên quan đến cách dùng INDEX:

INDEX để lấy hình ảnh trong Excel

Thay thế VLOOKUP bằng INDEX MATCH

Làm chủ việc sử dụng INDEX MATCH

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop