Cách làm biểu đồ Sunburst trong Excel

Để thể hiện dữ liệu theo từng cấp bậc một cách trực quan, biểu đồ Sunburst là giải pháp lí tưởng. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về biểu đồ Sunburst và cách để tạo nó trong Excel.

Cấu trúc của biểu đồ Sunburst

Biểu đồ Sunburst mô phỏng dữ liệu dưới dạng cấp bậc, mỗi cấp đại diện bằng một vành đai hình tròn. Vòng tròn nào có đường kính lớn hơn đại diện cho cấp độ thấp hơn, và chúng được sắp xếp theo tâm đồng trục.

Khi chỉ có một thứ bậc, biểu đồ Sunburst trông giống như biểu đồ doughnut. Tuy nhiên, với nhiều cấp độ hơn, biểu đồ này thể hiện mối liên kết giữa chúng, làm nổi bật quan hệ giữa một phần lớn và các phần nhỏ hơn của nó, khác biệt với biểu đồ treemap, biểu đồ khác sử dụng để thể hiện dữ liệu phân cấp.

Cách thức tạo ra Sunburst Chart

Đầu tiên bạn cần chọn dữ liệu cần biểu diễn thông qua biểu đồ. Dưới đây là một ví dụ dữ liệu mẫu:

Bắt đầu bằng cách chọn Insert -> Insert Chart -> Sunburst Chart

 

Hình dáng của biểu đồ Sunburst khi hoàn thành sẽ như sau:

Chỉnh sửa Sunburst Chart

Hiển thị các dữ liệu

Chúng ta có thể làm nổi bật một vùng dữ liệu cụ thể bằng cách nhấn chuột vào đó. Ví dụ, để hiện “Quận 1”, chỉ cần click vào vùng dữ liệu đó.

 

Thêm các thông tin bổ sung

Tiêu đề biểu đồ

Mọi biểu đồ cần một tiêu đề, và Sunburst Chart cũng không là ngoại lệ. Điều này có thể được thực hiện qua menu Chart Design và chọn lựa Add Chart Element > Chart Title

Nhấp đúp vào để chỉnh sửa tên biểu đồ, thể hiện nội dung của nó.

Nhãn dữ liệu

Như việc thêm tiêu đề, bạn có thể thêm nhãn để hiển thị thông tin của các giá trị bằng cách chọn Data Labels và đặt chúng ở vị trí mong muốn.

Chú giải

Chú giải giúp cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu, ở biểu đồ Sunburst nó thường hiện nội dung của cấp cao nhất.

 


Tham khảo thêm thông tin tại các bài viết khác về biểu đồ Excel:

Cách tạo biểu đồ hình thác nước trong Excel

Sử dụng và ứng dụng biểu đồ Doughnut trong Excel

Giới thiệu về biểu đồ cây (Treemap) trong Excel

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop