Cách để gộp các cột lại mà không bị mất thông tin trong Excel

Trong mọi phiên bản của Excel, khi sử dụng tính năng Merge and Center trong phần Alignment của tab Home để hợp nhất nhiều cột, chỉ cột ngoài cùng bên trái giữ lại dữ liệu còn lại thì sẽ bị mất. Bài viết này do Siêu Marketing biên soạn sẽ chỉ bạn phương pháp ghép nhiều cột thông tin lại với nhau thành một.

Cách hợp nhất các cột thông tin vào một cột duy nhất dùng công thức

Xét trường hợp bạn có vài cột dữ liệu và muốn gộp những dữ liệu này vào một cột đơn lẻ như minh họa sau:

Để hợp nhất các cột không có khoảng cách giữa dữ liệu, sử dụng công thức: =A1&B1&C1&…

Khi các cột cần có khoảng trắng giữa dữ liệu, áp dụng công thức: =A1&” “&B1&” “&C1&…

 1. Bạn bắt đầu bằng việc nhập một trong hai công thức trên vào ô E1.

doc-merge-columns-data3

 1. Ấn Enter sau đó kéo lên hoặc xuống từ ô E1 để áp dụng công thức cho những ô cần thiết.
 2. Kết quả là dữ liệu từ nhiều cột đã được tổng hợp lại thành một. Thực hiện sao chép và dán các ô đã ghép dưới hình thức Values để chúng trở thành dữ liệu cố định như hình minh họa dưới đây:

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop