Cách áp dụng hàm DB trong Excel để tính giảm giá tài sản cố định qua từng năm

Đối với việc theo dõi sự suy giảm giá trị của tài sản qua các năm, hãy làm quen với hàm DB trong Excel. Công cụ này sẽ cho phép bạn theo dõi sự khấu hao tiến triển và do đó, lên lịch trình sử dụng tài sản của mình một cách thông minh.

Cú pháp của hàm DB: DB(cost, salvage, life, period, month)

Giải thích từng thành phần:

 • Cost: Chi phí ban đầu để mua tài sản.
 • Salvage: Giá trị thu hồi dự kiến của tài sản sau khi kết thúc thời gian sử dụng.
 • Life: Tổng số chu kỳ sử dụng tài sản, còn được biết đến là tuổi thọ của tài sản.
 • Period: Chu kỳ xác định để tính toán sự khấu hao (đơn vị phải tương ứng với Life).
 • Month: Số tháng sử dụng trong năm đầu của tài sản, nếu không được chỉ định, thì mặc định là tháng Một (với month là 12).

Công dụng: Hàm DB giúp xác định mức khấu hao của tài sản cho kỳ được chọn dựa trên phương pháp khấu hao số dư giảm dần.

Ví dụ minh họa: Anh Thanh mua một chiếc máy hàn vào cuối tháng 7 năm 2016 với giá 12.000.000 VNĐ. Anh dự kiến sau 6 năm sử dụng sẽ còn giá trị là 3.000.000 VNĐ. Anh áp dụng hàm DB để tính khấu hao cho chiếc máy hàn trong suốt thời gian sử dụng của nó.

Bước 1: Chuẩn bị bảng tính như sau:

Bước 2: Để tại B4 nhập hàm =DB(12000000,3000000,6,A4,5). Tiếp đến, bạn hãy nhân bản công thức từ ô B4 xuống tới B10.

Bước 3: Tính tỷ lệ khấu hao bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm giữa khấu hao của năm sau so với năm trước đó.

Hy vọng rằng bạn sẽ thành công khi thực hiện.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop