Các phương pháp để tính tổng các bình phương số – Khóa học Excle trực tuyến

Bạn có thể đã quen thuộc với việc sử dụng hàm SUM để cộng dồn giá trị, hay dùng SUMIF và SUMIFS để tổng hợp dựa trên các điều kiện nhất định, nhưng khi cần tính tổng các bình phương của các số, liệu Excel có hỗ trợ hàm nào sẵn có không, hoặc liệu có phương pháp nào khác không? Cùng khám phá với Siêu Marketing trong bài viết này.

Công thức để tính tổng bình phương số

Siêu Marketing xin giới thiệu một số cách giúp bạn tính tổng các bình phương số.

Sử dụng hàm SUMSQ

Excel cung cấp hàm SUMSQ, với cú pháp khá trực quan như sau:

 • number1: giá trị cần tính bình phương đầu tiên (tham số bắt buộc)
 • number2,…: các giá trị tiếp theo cần tính bình phương (tham số không bắt buộc)

Kết quả hàm sẽ là tổng các bình phương số đã cho.

Lưu ý:

 • Đối với number là số, giá trị logic hoặc kiểu dữ liệu là chuỗi số, hàm sẽ được xử lý nếu như được nhập trực tiếp vào công thức.
 • Đối với number là mảng hoặc tham chiếu, hàm chỉ tính tổng các giá trị số, còn các giá trị logic, chuỗi, ô trống hoặc lỗi sẽ bị loại bỏ.
 • Nếu number là giá trị lỗi hoặc chuỗi không hợp lệ, hàm sẽ thông báo lỗi do không thể chuyển đổi thành dạng số hợp lệ.

Kết hợp hàm IFERROR với hàm trả về giá trị là một cách để phòng tránh lỗi.

Dùng công thức mảng

Hàm SUMSQ sẽ báo lỗi nếu gặp phải đối số lỗi, dù chúng ta đã sử dụng IFERROR để xử lý lỗi. Nếu vẫn muốn tính tổng bình phương các số trừ đi giá trị lỗi, cần xem xét sử dụng công thức mảng dưới đây.

Để hiểu rõ hơn về công thức mảng này, bạn hãy chọn một ô có công thức (ví dụ ô E8), sau đó truy cập vào Evaluate Formula trong Tab Formulas và theo dõi từng bước tính toán.

Phép nhân 2 mảng A8:C8A8:C8 được thực hiện (với A8 * A8 + B8 * B8 + C8 * C8, và ô C8 không phải số nên báo lỗi #N/A!).

Hàm IFERROR làm cho lỗi #VALUE! biến thành 0, và tiếp theo đó hàm SUM sẽ cộng dồn lại và cho ra kết quả 65.

Phương pháp này giúp ta vượt qua được giới hạn của hàm SUMSQ. Bạn cũng có thể dùng hàm SUMPRODUCT với kết quả tương tự. Để hiểu sâu hơn về cách sử dụng cũng như cơ chế của công thức mảng, hãy tìm hiểu thêm. Bài viết này của Siêu Marketing đã giới thiệu cách để tính tổng bình phương và cách giải quyết hạn chế của hàm SUMSQ bằng cách dùng công thức mảng.


Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif trong Excel qua các ví dụ

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop