Các hàm biến đổi kiểu chữ trong Excel

Khi sử dụng Excel, thao tác thay đổi dạng chữ của văn bản rất quan trọng và thường xuyên được áp dụng trong việc xử lý chuỗi kí tự.

Trong bài viết này, mình xin được chia sẻ với các bạn về ba hàm biến đổi kiểu chữ: LOWER(), UPPER() và PROPER().

1. LOWER

Chức năng của hàm LOWER() là biến đổi toàn bộ kí tự trong một chuỗi văn bản (text) thành chữ thường để tái định dạng chuỗi văn bản đó.

Xem thêm:Cách thay đổi font chữ mặc định trong Word 

Công thức:  =LOWER(text)

Trong đó:

  • text: đề cập đến chuỗi văn bản bạn muốn chuyển sang chữ thường. Text có thể là tham chiếu hoặc chính nó là một chuỗi văn bản.

Dẫn chứng minh họa:

2. UPPER

Hàm UPPER() cho phép biến đổi mỗi kí tự của chuỗi văn bản (text) về dạng chữ hoa.

Cú pháp: =UPPER(text)

Trong đó:

  • text : là chuỗi bạn muốn đổi tất cả ký tự thành chữ hoa, có thể là tham chiếu hay chuỗi văn bản thực sự.

Dẫn chứng minh họa:

3. PROPER

Hàm PROPER() có khả năng biến đổi ký tự đầu tiên của một chuỗi văn bản thành chữ hoa nếu nó đứng sau một ký tự không phải chữ (chẳng hạn như dấu cách), và các chữ khác sẽ được chuyển về chữ thường.

Cú pháp: =PROPER(text)

Trong đó:

  • text : chính là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ đầu và là tham số không thể thiếu. Text có thể là chuỗi văn bản, hoặc một tham chiếu ô chứa chuỗi cần chỉnh sửa.

Dẫn chứng minh họa:

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop