Các bước để xác định kích thước của từng sheet trong một spreadsheet

Nếu bạn đang làm việc với một spreadsheet lớn có nhiều sheets khác nhau và mong muốn biết kích thước của từng sheet để cân nhắc việc loại bỏ các sheet không mong muốn, bạn có thể thực hiện theo cách sau.

Áp dụng đoạn mã VBA dưới đây giúp bạn dễ dàng kiểm soát kích thước của từng sheet trong spreadsheet. Các bước thực hiện như sau:

1. Bấm ALT +F11 để mở giao diện Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Chọn Insert > Module và sau đó dán mã VBA dưới đây vào cửa sổ Module đang mở.

Xem mã trên Gist.

3. Ấn F5 để thực hiện chạy mã, một sheet mới sẽ được thêm vào và hiển thị tên cùng với kích thước của các sheet hiện có trong spreadsheet, kích thước được tính bằng Bit.
doc-check-sheet-size1

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop