Budget được hiểu như thế nào?

Việc hiểu rõ khái niệm “Budget” là một thách thức đối với nhiều người. Không ít người đã nghe qua từ này nhưng không biết nó có nghĩa gì cụ thể và tầm quan trọng của nó trong quản lý tài chính cá nhân hay kinh doanh. Điều này có thể gây ra hiểu lầm, khó khăn trong việc lập kế hoạch tài chính hoặc quyết định tài chính quan trọng.

Bạn có bao giờ tự hỏi, “Budget là gì thực sự?” Đó là một khái niệm quan trọng mà bạn nên hiểu để có khả năng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được mục tiêu tài chính của mình. Budget giúp bạn kiểm soát các chi tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tiền bạc một cách có tổ chức.

Budget, hay còn gọi là ngân sách, là một kế hoạch tài chính mà bạn thiết lập để quản lý các nguồn lực tài chính của mình. Nó bao gồm việc xác định thu nhập và các khoản chi tiêu dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách lập budget, bạn có thể phân bổ tiền bạc một cách hợp lý, ưu tiên các mục tiêu quan trọng và tránh lãng phí không cần thiết. Budget giúp bạn biết được bạn đang tiêu tiền như thế nào và cung cấp một cơ sở cho việc ra quyết định tài chính thông minh. Tóm lại, hiểu rõ về budget sẽ giúp bạn trở thành một người quản lý tài chính thông thái và đạt được ổn định về tài chính trong cả cuộc sống cá nhân và kinh doanh.

Budget là gì? – Tìm hiểu khái niệm và vai trò quan trọng của ngân sách

Ngân sách là gì?

Ngân sách, hay budget, là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, được dịch sang tiếng Việt là “Ngân sách”. Nó đại diện cho một bản kế hoạch tài chính cho các hoạt động dự định trong tương lai. Có thể là kế hoạch cá nhân hoặc kế hoạch tương lai của doanh nghiệp.

Vai trò của budget

Ngân sách giúp bạn hiểu rõ về chi phí cá nhân và tạo ra các giải pháp cho cuộc sống. Trong kinh doanh, budget được áp dụng trong các bảng cân đối kế toán, danh sách thu chi chi tiết, ngân sách đầu vào/đầu ra, ngân sách sản xuất, ngân sách từng bộ phận trong công ty và các ngân sách vốn và chi tiêu khác. Kết hợp tất cả các ngân sách này tạo thành ngân sách tổng thể hoặc kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Budget giúp quản lý quyết định về hoạt động và cách sử dụng tài chính của công ty một cách hiệu quả. Nếu báo cáo thu nhập từ ngân sách tổng thể và bảng cân đối kế toán không được chấp nhận, quản lý có thể thực hiện những thay đổi cần thiết trước khi triển khai thực tế.

Mục đích của việc xây dựng ngân sách

Xây dựng ngân sách nhằm dự tính các khoản thu và chi cho một dự án kinh doanh. Điều này giúp sử dụng tài chính hiệu quả, cân đối việc sử dụng tiền để mang lại lợi nhuận và phát triển doanh nghiệp. Các mục đích chính của budget bao gồm:

  1. Quản lý thu chi trong khoảng thời gian cụ thể của dự án.
  2. Xác định và điều chỉnh các yếu tố quan trọng trong dự án.
  3. Tạo ra sự minh bạch trong việc quản lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
  4. Hỗ trợ quyết định của nhà tài trợ khi hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi xây dựng budget, cần xem xét một số vấn đề quan trọng như cách sử dụng vốn, các nguồn thu khác hỗ trợ hoạt động, sự tương ứng giữa chi tiêu và hoạt động, tuân thủ quy định về sử dụng vốn, tỷ lệ chi phí vận hành trong dự toán và yếu tố tác động đến ngân sách của doanh nghiệp.

Với vai trò quan trọng của mình, budget là công cụ quản lý tài chính không thể thiếu để đạt được sự ổn định và phát triển trong cuộc sống cá nhân và kinh doanh.

Các loại Budget – Điều chỉnh kế hoạch tài chính cho gia đình, doanh nghiệp và nhà nước

Ngân sách gia đình

Ngân sách gia đình là kế hoạch thu chi của hộ gia đình. Thông qua các cuộc điều tra ngân sách gia đình do cơ quan thống kê nhà nước thực hiện, ta thu thập số liệu về ngân sách gia đình. Điều này giúp xác định những yếu tố quan trọng nhất trong bản ngân sách và cân đối các khoản chi và nguồn thu.

Ngân sách doanh nghiệp

Ngân sách doanh nghiệp là kế hoạch thu chi được thể hiện bằng hiện vật hoặc tài chính cho một thời kỳ nhất định trong tương lai, như tuần, tháng, quý hay năm. Trong bản kế hoạch thu ngân sách, ta dự kiến doanh thu bán hàng dựa trên các dự báo nhu cầu, phân loại theo nhóm sản phẩm, khu vực bán hàng và loại khách hàng.

Phần chi ngân sách chỉ ra các chi phí dự kiến cho việc bán hàng, quảng cáo và phân phối. Kế hoạch ngân sách này dùng làm cơ sở cho các kế hoạch khác của doanh nghiệp, chẳng hạn như kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo và phân phối. Kế hoạch đầu tư cũng nằm trong ngân sách của doanh nghiệp, bao gồm các khoản chi tiêu cần thiết để mua sắm tài sản cố định hoặc tăng vốn luân chuyển.

Ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước, hay còn gọi là nguồn tài chính nhà nước, là bản dự toán tài chính của chính phủ, ghi rõ các nguồn thu và khoản chi dự kiến trong một năm tài chính hay năm tài khóa. Ví dụ, ngân sách tài khóa năm 1997.

Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước là thuế, nhưng cũng bao gồm các nguồn thu khác như lệ phí, bảo hiểm bắt buộc, viện trợ, lợi nhuận và các khoản giao nộp khác của các xí nghiệp quốc doanh.

Phần chi của ngân sách nhà nước có thể chia thành chi thường xuyên, dùng để vận hành bộ máy nhà nước, chi trả lãi suất và chi cho đầu tư công cộng. Trong hệ thống phân cấp ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được tách riêng về phương diện thu và chi.

Các thành phần cấu thành nên Budget – Xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Nguồn thu

Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp và dựa vào nó để đánh giá sự phát triển. Nguồn thu cũng là yếu tố quyết định việc đối tác đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Nguồn thu có thể đến từ hợp đồng tài chính, doanh số bán hàng và các nguồn khác.

Các khoản chi

Các khoản chi là các chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để phục vụ mục tiêu phát triển, bao gồm việc trả lương cho nhân viên và đầu tư vào các dự án. Thông thường, nguồn thu sẽ giới hạn các khoản chi này.

Đề mục Budget

Việc có một kế hoạch Budget rõ ràng là cần thiết, với việc liệt kê chi tiết các hạng mục cần mua hoặc chi trả. Thao tác này giúp giảm thiểu quá trình ghi lại và đánh giá tài chính hiệu quả.

Loại tiền tệ

Ngoài các yếu tố trên, Budget còn bao gồm các loại tiền tệ. Trước hết, cần xác định giá trị và tỷ giá của tiền tệ trong kế hoạch. Quá trình quy đổi sang đơn vị tiền tệ khác như USD cũng cần được tính toán đúng giá trị tương đương.

Các chú thích

Chú thích là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong Budget. Chúng chứa thông tin cần lưu lại khi lập ngân sách và được sử dụng như hướng dẫn cho quá trình chi tiêu và quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Nếu có sự thay đổi, chú thích sẽ là căn cứ để cá nhân và doanh nghiệp điều chỉnh ngân sách một cách hợp lý.

Tóm lại, budget là một khái niệm quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh. Nó là kế hoạch tài chính giúp bạn kiểm soát chi tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tiền bạc một cách có tổ chức. Budget cho phép bạn phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý, ưu tiên các mục tiêu quan trọng và tránh lãng phí không cần thiết.

Bằng cách thiết lập và tuân thủ budget, bạn có thể đạt được sự ổn định tài chính, tránh rủi ro và định hướng đúng cho việc sử dụng tiền bạc. Quản lý budget thông minh là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công tài chính trong cuộc sống.

Trương Thành Tài

Trả lời

0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop