Bộ sưu tập các bài viết chất lượng về cách sử dụng hàm SUMPRODUCT

Xin chào quý vị,

Hàm SUMPRODUCT là một công cụ vô cùng hữu ích trong Excel, có khả năng thay thế nhiều hàm khác.

Bài viết dưới đây do sieumarketing.com biên soạn, nhằm tổng hợp các bài viết xuất sắc về hàm SUMPRODUCT để quý vị tiện tham khảo:

Ứng dụng trong lĩnh vực kế toán

 • Bao gồm loạt bài viết 4 phần bởi giảng viên Dương Mạnh Quân, trình bày và phân tích việc sử dụng hàm này trong ngành kế toán:
 • Phần thứ nhất: Mô tả cấu trúc của hàm SUMPRODUCT, sử dụng để tính tổng theo đa điều kiện, và so sánh với hàm SUMIFS
 • Phần thứ hai: Cách tính tổng các khoản phát sinh từ tài khoản tổng hợp, dựa trên ghi chép của tài khoản chi tiết
 • Phần thứ ba: Việc ứng dụng hàm SUMPRODUCT trong lĩnh vực kế toán kho
 • Phần cuối cùng: Sử dụng hàm SUMPRODUCT trong kế toán tiền lương để xử lý dữ liệu từ máy chấm công
 • Video chỉ dẫn cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính toán công nợ do thầy Thanh thực hiện
 • Tận dụng hàm SUMPRODUCT trong việc tính toán chấm công cho những trường hợp đến muộn
 • Tích hợp hàm SUMPRODUCT trong việc lập báo cáo chi tiêu tiền lương theo từng phòng ban

* Các khóa học liên quan:

 • TL01 – Sử dụng Excel và VBA cho công tác kế toán tiền lương và quản lý nhân sự
 • IM101 – Xây dựng phần mềm quản lý kho bằng Excel và VBA
 • EX301 – Quản lý công nợ với sự hỗ trợ của Excel và VBA
 • Học Excel trong kế toán bán hàng

Ứng dụng trong hoạt động chung

 • Hướng dẫn sửa chữa lỗi #VALUE! khi tiến hành sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel
 • Giới thiệu hàm SUMPRODUCT – Cách sử dụng và ví dụ thực tế khi áp dụng hàm
 • Phép tính trung bình có trọng số trong Excel với hàm SUMPRODUCT
 • So sánh đặc điểm của hàm SUMPRODUCT và sự khác biệt so với hàm SUMIFS, COUNTIFS
 • Kỹ thuật đếm các giá trị theo điều kiện rõ ràng trong nhiều bảng tính
 • Phương pháp tìm và lựa chọn các hàng dữ liệu trùng nhau trong Excel

* Các khóa học liên quan

 • SM90 – Học Excel từ cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu làm việc
 • VBA101 – Cơ bản về tự động hóa Excel và VBA dành cho người mới
 • VBA201 – Lập trình VBA chuyên nghiệp trong Excel
Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop