Biến đổi dữ liệu ngày tháng thành văn bản trong Excel

Trong Excel, người dùng có thể chọn những định dạng sẵn có như dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy,… hoặc nhiều định dạng khác để hiện ngày tháng. Nhưng trường hợp bạn cần biểu diễn ngày tháng năm dưới dạng chữ cho các báo cáo hay văn bản, bạn sẽ xử lý như thế nào?

Bài viết này từ Siêu Marketing sẽ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề trên.

Chuyển đổi ngày tháng sang dạng văn bản trong Excel

Áp dụng cách ghép chữ với hàm thời gian

Để xử lý dữ liệu ngày tháng thành chữ, chúng ta cần áp dụng các hàm xử lý ngày tháng trong Excel, sau đó kết hợp nối chuỗi văn bản.

Các hàm dưới đây là cần thiết:

 • Hàm DAY lấy ngày từ dữ liệu.
 • Hàm MONTH để trích xuất tháng.
 • Hàm YEAR để lấy năm.

Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các hàm này qua bài viết:

Cách xác định ngày tháng năm bằng các hàm thời gian trong excel có bài tập

Giải thích về công thức tại ô B5 như sau:

 • “Ngày ” & DAY(A5): Số ngày lấy từ A5 (là 11) kết hợp với từ “Ngày ”. Kết quả sẽ là “Ngày 11”.
 • ” tháng ” & MONTH(A5): Tương tự với tháng.
 • ” năm ” & YEAR(A5): Tương tự với năm.

Nếu bạn muốn có thêm số 0 trước ngày và tháng nhỏ hơn 10, ví dụ “Ngày 11 tháng 08 năm 2019” thay vì “Ngày 11 tháng 8 năm 2019”, sử dụng hàm TEXT sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng.

Thông tin về cách sử dụng hàm TEXT có trong bài viết:

Hàm text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm text trong excel

Phương pháp sử dụng Format Cells

Ở phương pháp này, chúng ta cũng kết hợp ghép chuỗi, nhưng lại thực hiện trong hộp thoại Format Cells. Mục đích là để cho Excel hiển thị ngày tháng năm dưới dạng chữ.

Bạn chọn cột ngày tháng muốn hiển thị, mở Format Cells (phím tắt Ctrl + 1), sau đặt định dạng tại Custom trong Tab Number như sau:

Phương thức này có một lợi ích: giữ nguyên bản chất của dữ liệu là Date, không đổi sang TEXT, do đó có thể tính toán được. Sử dụng hàm ISNUMBER để kiểm tra sẽ thấy rằng dữ liệu trong vùng A5:A12 vẫn được nhận diện là số.

Đặc điểm này làm cho việc định dạng trở nên linh hoạt hơn. Excel sẽ hiển thị dữ liệu theo yêu cầu mà không thay đổi bản chất của nó.

Siêu Marketing cũng đã có bài phân tích về Format Cells, bạn có thể đọc thêm tại:

Định dạng dữ liệu toàn tập trong excel

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết từ Siêu Marketing. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn trong việc biểu diễn dữ liệu ngày tháng thành chữ nhằm phục vụ công việc. Để tìm hiểu sâu hơn, hãy tham khảo thêm về hàm date và cách xử lý ngày tháng trong Excel.


Cách dùng hàm date trong excel – cách tính toán ngày tháng

Cách xác định ngày tháng năm bằng các hàm thời gian trong excel có bài tập

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop