Bí quyết xây dựng bảng xếp hạng cho học sinh của nhiều lớp học trong Excel

Ở bài viết đã đăng, Siêu Marketing đã chia sẻ cách để thiết lập bảng xếp hạng cho học sinh trong từng lớp học. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu phương pháp xây dựng bảng xếp hạng cho học sinh của nhiều lớp học.

Để xem lại nội dung trước: Hướng dẫn thiết lập bảng xếp hạng học sinh cho mỗi lớp học trong Excel

Các công thức cần thiết cho việc xây dựng bảng xếp hạng học sinh của nhiều lớp

Bây giờ, chúng ta sẽ không tiếp tục áp dụng RANK hoặc COUNTIF như lần trước, mà thay vào đó là sử dụng một công thức duy nhất COUNTIFS

Bảng xếp hạng không tách biệt từng lớp

Chúng ta tiến hành phân chia dựa trên hai tiêu chí chính: LớpĐiểm trung bình:

Công thức COUNTIFS được áp dụng nằm ở ô F2 như sau:

Xây dựng bảng xếp hạng học sinh dành cho các lớp khác nhau

Tương tự như trong bài viết đã nói, ta thêm một cột có tên là Lớp vào các thông số cơ bản khác.

Bắt đầu công thức nhập vào ô F2 và tiếp sau đó là nhân rộng công thức đó đến các ô khác bằng chức năng Autofill:

Bảng xếp hạng phân loại theo lớp

Đối với việc muốn xếp hạng một cách liền mạch không có sự gián đoạn, bạn cần nhớ lại công thức được giới thiệu trong bài trước và áp dụng cho trường hợp này:

Kết quả là:

Tương tự như đã được đề cập ở lần trước, cách xếp hạng này có thể tạo ra bất công do người ở vị trí cao hơn sẽ nhận hạng cao hơn người dưới họ. Để xử lý vấn đề này, cần sử dụng những số liệu khác biệt, ví dụ như điểm thành phần. Bài viết sau, Siêu Marketing sẽ giới thiệu cách để xếp hạng một cách chi tiết hơn trong từng lớp học cụ thể.


Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau đây:

Áp dụng hàm COUNTIF và RANK cho việc xếp hạng mà không có sự nhảy cấp

Hướng dẫn sử dụng hàm RANK để xếp hạng học sinh trong Excel

Tìm hiểu việc sử dụng hàm COUNTIF để lập số thứ tự trong bảng xếp loại

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop