Bí quyết xác định ngày mùng một của tháng bằng hàm DAY

Ở bài viết trước, Siêu Marketing đã hướng dẫn cách dùng hàm EOMONTH để xác định ngày cuối cùng của một tháng. Còn nếu muốn tìm ra ngày đầu tiên (ngày 1) mà không cần phải nhập liệu thủ công cho từng cell, chúng ta phải làm sao? Hãy theo dõi hướng dẫn sau đây: Áp dụng hàm DAY để xác định ngày mùng một của tháng.

Cách áp dụng hàm DAY để tìm ngày mùng một của tháng

Dùng công thức sau trong việc áp dụng cho lần này:

Ở đây, ngày tháng nhập vào có thể là địa chỉ tham chiếu đến cell chứa data ngày tháng hoặc nhập thẳng qua keyboard.

Minh họa

Xem xét việc tìm ngày mùng một cho dữ liệu sau:

Tại ô B2, khi dùng công thức trên, ta sẽ nhận được kết quả:

Hoặc sử dụng cách:

Tiếp tục dùng chức năng Autofill cho những cell tiếp theo:

Dùng hàm EOMONTH để xác định ngày đầu của tháng

Chức năng của hàm EOMONTH nhằm trả lại ngày cuối cùng của tháng. Vậy, làm cách nào để xác định ngày đầu của tháng bằng EOMONTH? Chỉ cần tìm ngày cuối của tháng trước đó rồi cộng thêm một ngày nữa.

Áp dụng công thức cho ô B2 như sau:

Thấy thật tiện lợi, đúng không?

Bạn có thể tìm đọc thêm những bài viết khác liên quan:

Xác định ngày cuối tháng với hàm EOMONTH

Kỹ thuật sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel

Cách xác định tháng sử dụng hàm MONTH

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop