Bí quyết loại bỏ khoảng trắng trong danh sách điện thoại dùng hàm SUBSTITUTE

Bạn có thể dễ dàng thay đổi một ký tự bằng một ký tự khác trong chuỗi dữ liệu bằng hàm SUBSTITUTE, đây là cách làm việc với dữ liệu hiệu quả. Trong nội dung dưới đây, Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn cách bạn có thể áp dụng hàm SUBSTITUTE để xoá bỏ các khoảng trắng trong chuỗi số điện thoại nhập vào.

Giới thiệu hàm SUBSTITUTE

Chúng ta có cú pháp của hàm SUBSTITUTE như sau:

Chi tiết của từng thành phần:

text là dãy kí tự cần xét đến

old_text chính là phần tự cần được thay thế trong text

new_text là phần tự sẽ thay thế old_text đã đề cập

instance_num (tùy chọn) nếu muốn chỉ định số lần thay thế cụ thể. Chẳng hạn, nếu có ba phần tự old_text, và bạn đặt instance_num là 2, thì chỉ phần tự old_text 2 sẽ bị thay đổi. Không điền gì, hàm SUBSTITUTE mặc nhiên sẽ thay đổi tất cả.

Cách dùng hàm SUBSTITUTE để xoá khoảng trắng trong chuỗi số điện thoại

Chúng ta có thể loại bỏ khoảng không giữa các con số trong số điện thoại như ví dụ sau:

 

=SUBSTITUTE(A2, ” “, “”)

Hàm này sẽ kiểm tra các ký tự tại ô A2 và xóa mọi khoảng trắng ” “ bằng cách không ghi gì “”. Chúng ta không cần phải nhập giá trị cho Instant_num, vì vậy hàm SUBSTITUTE sẽ loại bỏ mọi dấu khoảng trắng trong chuỗi ký tự.

Để chuẩn hóa số sau khi loại bỏ khoảng trắng, hãy nhập:

=–SUBSTITUTE(A2, ” “, “”) hoặc =VALUE(SUBSTITUTE(A2, ” “, “”))

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một ví dụ cơ bản về việc sử dụng hàm SUBSTITUTE. Hãy khám phá thêm và thực hành thường xuyên để trở nên nhanh nhẹn hơn khi làm việc với Excel.

Chúc mọi người học hành tiến bộ.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop